Ansøg om midler

Talentfulde Kunstforskere Blev Hædret

De fem stipendiater: James Day, Jane Kaisen, Emilie Durholm, Pernille Leth-Espensen og Jacob Lillemose.

Fem unge forskere fik onsdag overrakt stipendier inden for kunstfaglig forskning. Novo Nordisk Fonden uddelte i alt to Mads Øvlisen ph.d.-stipendier på DKK 1,5 mio. over tre år samt tre Mads Øvlisen postdoc-stipendier på DKK 1,2 mio. over to år samt.

En af stipendiemodtagerne var ph.d. Pernille Leth-Espensen. Hendes forskningsprojekt vil kredse om, hvad der sker, når kunsten møder biovidenskaben.

– Videnskab og teknologi har en enorm betydning for vores liv, og derfor er det meget relevant, at kunstnerne udforsker, hvilken betydning teknologien har. Opfattelsen, af hvad en identitet er, bliver udfordret, når man kan få et ansigt fra en anden person, eller dele af ens krop kan leve videre, selvom man er død, siger Pernille Leth-Espensen.

– De nye teknologier reaktualiserer en række filosofiske spørgsmål angående identitet, subjektivitet og relationen mellem krop og bevidsthed, og det er bl.a. sådanne spørgsmål kunstnerne sætter fokus på med deres værker.

VIGTIG KUNST

Mads Øvlisen, som stipendierne er opkaldt efter, var selv til stede under dagen og talte bl.a. om vigtigheden af kunst.

– Dét, der forhindrer os alle sammen i hele tiden at tænke det samme, er bl.a. omgang med kunsten, sagde Mads Øvlisen, der er medlem af udvalget, som uddeler stipendierne.

Stipendierne uddeles til understøttelse af forskning i hhv. kunsthistorie, praksisbaseret kunst samt kunst & bio- og naturvidenskab. De er uddelt efter opslag i fri konkurrence.

De fem stipendiater holdt på dagen hver et kort oplæg om deres forskningsprojekt, inden de fik overrakt diplom og blomster.

En anden stipendiemodtager var ph.d. og kurator Jacob Lillemose. Han takkede udvalget for tilliden:

– Når nogen tror på ens ideer, begynder man også selv at tro på dem, sagde han.

Birgitte Nauntofte, direktør for Novo Nordisk Fonden, ønskede de fem forskerne tillykke – og på gensyn:

– Sidste år var første gang, vi holdt en særlig dag tilegnet kunst-stipendiaterne. Og det er sådan, at første gang er det første gang, anden gang er det en tradition. Vi håber at se jer igen, når næste års modtagere skal hyldes, så vi på den måde kan holde lidt fast i hinanden.

Læs mere om de enkelte forskere og forskningsprojekter nedenfor:

 

DE FEM STIPENDIEMODTAGERE OG DERES PROJEKTER:

MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIER (2):

EMILIE BIERLICH DURHOLM,
CAND.MAG. I KUNSTHISTORIE

Alder: 35 år
Bevilling: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium, DKK 1,5 mio. over tre år
Projekttitel: Moderne kvinder. Migration som tilblivelsesomstændighed for danske kvindelige kunstnere ca. 1860-1910
Beskrivelse: Manglende adgang til etablerede kunstinstitutioner var et fælles vilkår for de fleste kvinder med ambitioner om en kunstnerisk karriere frem til slutningen af det 19. århundrede. Kravet om uddannelse medførte en regulær migration af kvindelige kunstnere over det meste af Europa, da kvinderne som oftest var tvunget til at opsøge et erfaringsgrundlag uden for deres nationale rammer. Projektets hovedtese er, at de transnationale relationer og kulturmøder, der opstod som følge af dette vilkår, er helt centrale komponenter for forståelsen af de kvindelige kunstneres produktion. Motivationen for projektet vil være at undersøge, hvorvidt denne produktion kan analyseres ud over en national, historisk og geografisk afgrænset kontekst og i stedet læses ind i en mere international, opdateret videnstradition. Projektet har sit primære fokus på den første generation af det moderne gennembruds kvindelige danske kunstnere, der i modsætning til de følgende generationer endnu ikke havde nationale, statsstøttede uddannelsesmuligheder.
Institution: Københavns Universitet og Statens Museum for Kunst, København.

JANE JIN KAISEN,
MA IN ART THEORY AND COMMUNICATION OG BILLEDKUNSTNER

Alder: 33 år
Bevilling: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium – praksisbaseret, DKK 1,5 mio. over tre år
Projekttitel: Oversættelsesæstetik: kunstnerisk forskning og modstandsæstetik som respons på samtidskunstens globale vending (arbejdstitel).
Projektbeskrivelse: I kontekst af globalisering og samtidskunstens globale vending vil jeg, med udgangspunkt i min kunstneriske praksis, udvikle en oversættelsesæstetik som en kunstnerisk forskningsmetode og modstandsæstetik. Jeg er investeret i transnationale politiske historier, der er aktivt omstridte i samtiden og opfatter mine kunstværker som kritiske oversættelser, der gennem en tværgående læsning af race, køn, klasse og seksualitet, destabiliserer og queerer dominerende diskurser og antyder alternative slægtskaber og politiske formationer. Gennem praksisbaseret forskning vil jeg undersøge, hvordan oversættelse som en forstyrrende kunstnerisk strategi og som et mangelaget æstetisk udtryk kan fungere som et prisme for kritisk og selvrefleksiv dialog.
Institution: Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.

MADS ØVLISEN POSTDOC-STIPENDIER (3)

JAMES DAY,
PH.D.

Alder: 28 år
Bevilling: Mads Øvlisen postdoc-stipendium – kunsthistorisk, DKK 1,2 mio. over to år
Projekttitel: Art History in its Image War / kunsthistorie i billedkrig
Beskrivelse: (På engelsk) With several art historians or cultural critics describing conditions of global crisis and image war, this research project will look into how art history can intervene at the level of writing. In particular with a more ‘experimentally’ written art history which responds to the aesthetic breakthroughs in the arts, literature and critical theory of the last century. Language has been seen as an increasingly integrated part of global capitalism and I’ll be arguing for the relevance of art historical writing in coming to terms with this.
Institution: Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab.

JACOB LILLEMOSE,
PH.D. OG KURATOR

Alder: 39 år
Bevilling: Mads Øvlisen postdoc-stipendium – praksisbaseret, DKK 1,2 mio. over to år
Projekttitel: Katastrofens Kunsthistorie
Beskrivelse: Med udgangspunkt i et udstillingsted som har modtaget en 2-årig driftstøtte fra Statens Kunstfond og en tilknytning til forskningsprojektet Changing Disasters under forskningscentret Copenhagen Center for Disaster Research på Københavns Universitet vil postdoc-projektet “Katastrofens kunsthistorie” forme sig som en række på 18 udstillinger, der tematiserer kunstens behandling af katastrofer både historisk og i forhold til nutiden. Udstillinger vil vise dansk og international kunst af højeste kvalitet, som på forskellig vis har katastrofer som sit tema, virkelige såvel som fiktive. Ambitionen er, at postdoc-projektet, den kuratoriske praksis og de enkelte udstillinger skal indgå i et udvekslingsforhold med Changing Disasters’ øvrige katastrofeforskning og bidrage til denne forsknings overordnede tværfaglighed.
Institution: Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab.

PERNILLE LETH-ESPENSEN,
PH.D.

Født: 1977
Bevilling: Mads Øvlisen postdoc-stipendium – Kunst & bio- og naturvidenskab, DKK 1,2 mio. over to år.
Projekttitel: Semi-levende kunst: kunstneriske interventioner i bioteknologi
Beskrivelse: De seneste 15 år har flere og flere kunstnere bevæget sig fra atelieret og ind i laboratoriet. Heriblandt arbejder en række kunstnere med celle- og vævskulturer og skaber en form for levende kunstværker. Kunstnergruppen TC&A har f.eks. dyrket en lille levende jakke og SymbioticA Research Group har forbundet hjerneceller i en petriskål til en robotarm, der tegner en tegning. Projektet vil arbejde ud fra en antagelse om, at den teknologiske udvikling inden for livsvidenskaberne påvirker vores opfattelse af kroppen samt spørgsmål om identitet og subjektivitet, og at kunstnerne med deres værker udforsker de filosofiske, etiske og biopolitiske aspekter af denne udvikling.
Institution: Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation.