Ansøg om midler

Til gavn for mennesker og samfund

Lars Rebien Sørensen (til venstre), næstformand for Novo Nordisk Fonden og ny formand for Novo Nordisk Fonden fra den 1. juli 2018. Sten Scheibye (til højre), formand for Novo Nordisk Fonden indtil den 1. juli 2018

INTERVIEW. Novo Nordisk Fonden vil favne bredere og øge sine udbetalinger til almennyttige formål. Eksisterende støtteområder inden for eksempelvis sundhedsvidenskab vil blive suppleret med andre naturvidenskabelige områder, og en udbygning af støtten til  forskning og udvikling inden for life science og bioteknologi vil være vigtige elementer i fondens nye uddelingsstrategi. Et stærkere uddannelsesfokus skal være med til at fremme børn og unges interesse for naturvidenskab.

”Vores fokus er at forbedre menneskers liv gennem bedre sundhed, uddannelse og udvikling af et vidensbaseret, bæredygtigt samfund,” siger bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, Sten Scheibye. Novo Nordisk Fondens nye strategi, som blev  medtaget af bestyrelsen i maj 2018, er retningsgivende for fondens arbejde og bevillinger i en femårig periode fra 2019 til 2023.

”Vi vil fortsat støtte de områder, hvor vi allerede er aktive, og det vil vi gøre med endnu flere midler. Samtidig vil vi  støtte nye områder inden for bl.a. forskning i naturvidenskab, life science, og bioteknologi. Herudover vil vi øge støtten yderligere til uddannelse og innovation,” siger Sten Scheibye og tilføjer: ”I samarbejde med en bred palette af samfundsaktører har vi en betydelig mulighed for at bidrage til samfundsudviklingen i de kommende år.”

Flere større gennembrud

Ambitionen er, at Novo Nordisk Fonden skal firedoble sine udbetalinger frem til 2023. Dermed vil udbetalingerne,  som i 2017 udgjorde 1,3 mia. kr., kunne stige til ca. 5 mia. kr. i 2023.

Fremgang hos fondens datterselskaber, primært Novo Nordisk og Novozymes, kombineret med vellykkede investeringer fra fondens holding- og investeringsselskab, Novo  Holdings, har gjort dette muligt.

I de kommende år vil Novo Nordisk Fonden fokusere sin støtte inden for seks områder. Tre af disse, inden for sundhedsvidenskab, patientbehandling samt det sociale og humanitære område, støtter fonden allerede. Af de tre øvrige områder er de to inden for naturvidenskab og bæredygtighed. Endelig er uddannelse og innovation blevet et nyt selvstændigt fokusområde.

”Vi vil i de kommende år støtte meget bredere, end vi hidtil har været kendt for. Vi vil fortsat støtte forskning, behandling og udvikling, der kan forbedre menneskers liv. Herudover går vi nu også mere fokuseret ind på områder, der kan bidrage til at skabe større bæredygtighed i samfundet,” siger Lars Rebien Sørensen, der er næstformand i Novo Nordisk Fonden, og fortsætter: ”Mange store gennembrud finder sted i grænsefladerne mellem videnskabelige discipliner, fx biomedicin, naturvidenskab og bioteknologi. Derfor støtter vi større interdisciplinaritet inden for forskning og  udvikling.”

Inspiration til børn og unge

Novo Nordisk Fondens støtte til uddannelse løftes nu til et endnu højere niveau, hvor hele uddannelsesvejen og børn og unges generelle interesse for naturvidenskab er i fokus.

”Vores ambition er at skabe interesse og begejstring for naturvidenskab. Vi vil inspirere børn og unge bredt, også dem der måske slet ikke vidste, at det kunne være interessant at lære mere naturvidenskab. Vi håber, at initiativerne kan inspirere flere til at tage en kompetencegivende uddannelse inden for naturvidenskabelige fag,” siger Lars Rebien Sørensen.

Dialog med omverden

Novo Nordisk Fonden vil fortsat have primært Danmark og dernæst Norden som omdrejningspunkt for sine bevillinger, der også skal understøtte internationalt samarbejde. Fonden er bevidst om, at der med ambitionen om at øge udbetalingerne til almennyttige formål også følger et ansvar for at bevare en god dialog med samfundet.

”Det er vigtigt, at have et tæt samspil med alle relevante aktører i samfundet. Vi skal hele tiden have for øje, at dialogen med vores omgivelser er central for vores legitimitet, og at vi skal være transparente om, hvad vi gør,” siger Lars Rebien Sørensen.