Ansøg om midler

To Talentfulde Forskere Modtager Hver 11 Mio. Kr. Til Forskning, Der Kan Føre Til Bedre Behandling Af Kræft

Petra Hamerlik og Ulf Ørom er unge forskningsledere inden for grundforskning. Begge arbejder på at øge forståelsen af vigtige processer i humane celler.

Petra Hamerlik og Ulf Ørom er unge forskningsledere inden for grundforskning. Begge arbejder på at øge forståelsen af vigtige processer i humane celler – en viden der ikke blot giver indblik i, hvorfor nogle celler bliver til kræftceller, men også på sigt potentielt kan føre til udvikling af nye behandlingsmetoder af kræft.

De to talentfulde forskere har netop hver modtaget et Hallas-Møller Stipendium fra Novo Nordisk Fonden. Stipendiet er på 11 mio. kr. over fem år og er blandt fondens største stipendier målrettet unge forskere.

Gruppeleder og adjunkt Petra Hamerlik vil i Kræftens Bekæmpelse arbejde på at skabe mere viden om – og ultimativt en bedre behandling af – den aggressive og livstruende type af hjernekræft, der kaldes glioblastom. Strålebehandling er den hyppigste behandling mod glioblastomer, men ofte opnår kræftformen over tid at blive modstandsdygtige mod behandlingen.

Med Hallas-Møller-stipendiet vil Petra Hamerlik og hendes forskningsgruppe arbejde på at forstå samspillet mellem de basale cellulære mekanismer, der kopierer, læser og reparerer det genetiske arvemateriale – processer som findes i alle celler, men som opererer på højtryk i glioblastomer – og disse processers rolle i både udviklingen af hjernekræft og den ofte tilegnede modstandsdygtighed mod behandling. Herigennem ønsker Petra Hamerlik at identificere mål for eventuel medicinsk behandling, der kan kombineres med strålebehandling til mere effektivt at udrydde kræften.

Petra Hamerlik siger: ”Glioblastom er en af de mest dødbringende kræftformer. For at danne grundlaget for udviklingen af nye behandlingsmetoder undersøger vi de mekanismer, der får tumorer til at vokse. Vi søger nye medicinske mål, som vi vil udnytte til at skabe nye terapeutiske paradigmer for at forbedre overlevelsen hos patienter, der lider af denne dødelige sygdom. At blive tildelt det prestigefyldte Hallas-Møller Stipendium vil transformere min forskning, skabe stabilitet og give min forskningsgruppe mulighed for at angribe glioblastom ved hjælp af high risk-high gain forskning.”

Gruppeleder Ulf Ørom flytter på baggrund af tildelingen af et Hallas-Møller Stipendium sin forskningsgruppe fra Max Planck Instituttet for Molekylær Genetik i Berlin til

Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet. Gruppen vil her interagere med det stærke RNA-forskningsmiljø og arbejde på at forstå, hvorledes celler syntetiserer og regulerer små, ikke-kodende RNA-molekyler kaldet miRNA. Specifikt ønsker Ulf Ørom at anvende sin ekspertise i miRNA til at forstå de molekylære mekanismer, der forårsager dereguleret miRNA i kræftceller og at anvende denne viden til at udvikle nye metoder, hvorpå man kan genoprette balance i processerne i kræftceller. På sigt kan en sådan viden danne basis for nye eksperimentelle og terapeutiske værktøjer for kræftbehandling.

Ulf Ørom siger om sit projekt: ”Målet er at forstå, hvordan miRNA-processering reguleres, og hvorfor denne regulering ofte er tabt i cancer. Med viden om både proteiner og RNA involveret i processen vil vi målrette skræddersyede molekyler mod grupper af miRNA for at genskabe reguleringen og etablere et normaliseret genudtryk i kræftceller.”

Novo Nordisk Fonden uddeler årligt op til 2 stipendier på hver op til 11 mio. kr. Stipendierne løber over 5 år.

Formålet med stipendierne er at styrke udviklingen af yngre forskningsledere inden for den biovidenskabelige og basale biomedicinske forskning med fokus på sygdom og sundhed, men også naturvidenskabelig forskning af mere generel betydning for forståelsen af den humane organisme. Forskningsprojekterne skal være forankret ved en vidensinstitution i Danmark.

OM BEVILLINGSMODTAGERNE:

Navn: Petra Hamerlik
Stilling: Gruppeleder, adjunkt (35 år)
Institution: Kræftens Bekæmpelse
Projekttitel: Functional interplay between replication stress-induced genomic instability and cellular hierarchies in therapeutic resistance of glioblastoma.

Navn: Ulf Ørom
Stilling: Gruppeleder (37 år)
Institution: Max Planck Institut for Molekylær Genetik (nuværende), men flytter til Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet.
Projekttitel: Targeting primary miRNA processing in cancer.

YDERLIGERE INFORMATION:

Petra Hamerlik; [email protected], tlf.: 3525 7405

Ulf Ørom; [email protected], tlf.: +49 176 2028 8692

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, 3067 4805, [email protected]