Ansøg om midler

Tre nye ambassadører skal promovere innovation

Foto af Jan Terje Andersen, Moment Studio

Professorerne Ali Salanti, Jan Terje Andersen og Olli Pentikäinen bliver ambassadører for innovation, efter de hver har modtaget en treårig innovationsbevilling på seks mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Det er første gang, bevillingerne også uddeles uden for Danmark.

Danmark skal være bedre til at stimulere innovation og iværksætteri inden for den akademiske verden og på den måde sørge for at forskningen kommer både patienter og samfund til gode.

Derfor har Novo Nordisk Fonden etableret programmet Novo Nordisk Foundation Distinguished Innovator. Gennem programmet uddeles treårige bevillinger, der skal give forskere den fornødne tid og mulighed for at udforske det kommercielle potentiale af et forskningsfund, mens de forbliver på deres vidensinstitution

”Formålet med programmet er at opnå, at langt flere forskere sideløbende med deres akademiske karrierer vælger at omsætte deres forskningsopdagelser til anvendelse og gavn for samfundet,” siger Mikkel Skovborg, Senior Vice President, Innovation, Novo Nordisk Fonden.

Fonden har netop uddelt tre nye bevillinger gennem programmet. De går til professorerne Jan Terje Andersen, Olli Pentikäinen og Ali Salanti, der dermed får titlen Novo Nordisk Foundation Distinguished Innovator.

Med titlen følger en bevilling på seks mio. kr., som giver forskerne muligheden for at udforske, om en opdagelse, som de selv har gjort, kan videreudvikles i retning af et lægemiddel eller en løsning, som kan komme patienter eller samfund til gavn.

Titlen Novo Nordisk Foundation Distinguished Innovator understreger samtidig, at bevillingsmodtageren vil fungere som ambassadør for innovation på sit universitet, f.eks. ved aktivt at vejlede studerende eller andre undervisere og personale samt videreformidle læring og viden om innovationsprocesser

Ambitiøse projekter
Bevillingen til professor Jan Terje Andersen (i midten på foto) fra Oslo Universitetshospital går til udforskning af nye og innovative design af antistoffer til at bekæmpe antibiotikaresistente bakterier. I forskningsarbejdet vil Jan Terje Andersen drage fordel af sin omfattende viden vedrørende design af antistoffer til at udvikle nye typer, som effektivt kan slå resistente bakterier ihjel. Samme type tilgang kan også benyttes til at udvikle antistoffer, der virker mod kræft. I forskningen vil Jan Terje Andersen gøre brug af avanceret bioteknologi, celleforsøg og studier af mus med det formål at omdanne banebrydende forskning til skræddersyede nye antistoffer.

Professor Olli Pentikäinen (til højre på foto) fra Turku Universitetet modtager sin bevilling til udvikling af en computerplatform, der kan identificere protein-protein-interaktioner. Protein-protein-interaktioner er vigtige at forstå, hvis man vil udvikle lægemidler mod sygdomme, som vi i dag ikke kan behandle, for eksempel flere forskellige former for kræft eller mange neurologiske sygdomme. Olli Pentekäinen er sammen med sine kollegaer førende inden for forståelsen af, hvordan protein-protein-interaktioner kan blive mål for lægemidler. Deres tilgang kan potentielt set revolutionere hele feltet omkring udvikling af nye lægemidler mod sygdomme, som vi i dag har svært ved at gøre noget ved.

Endelig har professor Ali Salanti fra Københavns Universitet modtaget en bevilling til at udforske, om et nyopdaget kulhydrat på overfladen af kræftceller kan blive et mål for terapier til patienter med en lang række kræfttyper. Ali Salantis forskning har indtil nu vist, at kræftceller typisk udtrykker kulhydratet, fordi det hjælper dem med at trænge ind i det omkringliggende væv og derfor spiller en essentiel rolle inden for metastaserende kræft. Ali Salantis forskningsgruppe har allerede udviklet et antistof, som binder til dette specifikke kulhydrat, og sigtet med det fremadrettede forskningsarbejde er at finde ud af, hvordan dette antistof kan udvikles til også at slå kræftcellerne ihjel.

”Alle tre bevilligede projekter er meget ambitiøse og rummer et stort potentiale,” siger Mikkel Skovborg.

Udover den økonomiske støtte vil bevillingsmodtagerne også modtage faglig støtte, der er nødvendig for at lykkes med projektmodningen. Det drejer sig om blandt andet støtte fra eksperter inden for juridisk rådgivning, iværksætteri og innovation.

12 innovationsambassadører

Med bevillingerne til Jan Terje Andersen, Olli Pentikäinen og Ali Salanti har i alt 12 forsker nu titlen Novo Nordisk Foundation Distinguished Innovator. Bevillingerne blev første gang uddelt i 2020.

De 12 innovationsambassadører er:
Zachary Gerhart-Hines, Københavns Universitet (2020)
Mette Rosenkilde, Københavns Universitet (2020)
Martin Jakobsen, Aarhus Universitet (2020)
Claus Elsborg Olesen, Aarhus Universitet (2020)
Andreas Kjær, Rigshospitalet (2020)
Trond Ulven, Københavns Universitet (2021)
Kristian Strømgaard, Københavns Universitet (2021)
Irina Borodina, DTU (2021)
Anja Boisen, DTU, (2021)
Jan Terje Andersen, Oslo Universitetshospital (2022)
Olli Pentikäinen, Turku Univesitet (2022)
Ali Salanti, Københavns Universitet (2022)

Yderligere information

Karin Hultman
Senior Scientific Lead, PhD
+45 41727935 [email protected]