Ansøg om midler

Tværfaglige projekter vil skabe ny viden om astma, hjerterytmeforstyrrelser, nyresygdom og regulering af blodsukker

Fire nytænkende forskningsprojekter modtager i alt knap 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Astma er en af de mest almindelig sygdomme i barndommen og den hyppigste årsag til, at børn indlægges på hospitalet. Alligevel mangles viden om sygdommen. Et nyt tværfagligt forskningssamarbejde vil nu kaste mere lys over mekanismerne bag sygdommen.

”Formålet med dette projekt er at forstå de genetiske årsager til astma hos børn og dermed danne grundlag for bedre forebyggelse og behandling,” siger Klaus Bønnelykke, klinisk forsker ved COPSAC, Herlev og Gentofte Hospital, der udfører projekter i samarbejde med basalforsker og bioinformatiker Anders Gorm Pedersen fra DTU.

Projektet er et af fire tværfaglige projekter, der hver har opnået en fireårige bevilling på cirka 15 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden i fondens Tandem-program.

I Tandem-programmet støttes sundhedsvidenskabelige projekter, hvor to forskere, henholdsvis en kliniker og en grundvidenskabelig forsker, samarbejder. Formålet er at fremme vidensudveksling og samarbejde på tværs af discipliner for at få forskningen i laboratorier og i klinikken tættere på hinanden og derigennem på sigt forbedre både behandling og diagnosticering af patienter samt at forstå underliggende sygdomsmekanismer.

De tre øvrige projekter, der har opnået støtte, har ligeledes ambitiøse formål:

Professor Thomas Jespersen, Københavns Universitet, og professor, overlæge Jakob Tfelt-Hansen, Rigshospitalet, vil skabe ny viden om elektriske forstyrrelser i hjertet og derigennem mindske antallet af dødsfald.

Professor Robert Fenton, Aarhus Universitet og klinisk professor Ewout Hoorn, Erasmus Medical Center, Holland, vil forske i forebyggelse af kronisk nyresygdom (CKD), der er i hastig vækst.

Og professor, overlæge Filip Knop, Gentofte Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen, og professor Jens Juel Holst, Københavns Universitet, vil skabe ny viden om bugspytkirtelhormonet glukagon, der spiller en afgørende rolle i reguleringen af blodsukkeret.

Læs mere om projekterne her:

Bevillingsmodtagere: Professor Thomas Jespersen, Københavns Universitet, og professor, overlæge Jakob Tfelt-Hansen, Rigshospitalet.
Projekttitel: Sudden Arrhythmogenic Death Syndrome in the Young (SADS-Young).

Thomas Jespersen siger: ”Pludselig og uventet død grundet elektriske forstyrrelser i hjertet er én af de hyppigste dødsårsager blandt danskere under 50 år. Disse dødsfald sker ofte blandt personer, der tilsyneladende er raske, og dødsårsagen opklares sjældent. Ved at kombinere landsdækkende sundhedsregistre med retsmedicinske undersøgelser samt genanalyser og studier i biologiske modelsystemer vil en række ukendte risikofaktorer for disse tragiske dødsfald blive klarlagt. Dette vil bidrage til særdeles brugbar viden i forhold til at afklare hvilke personer – dels i den nærmeste familie og dels i samfundet – der er i risiko for at undergå samme skæbne.”

Bevillingsmodtagere: Professor, overlæge Filip Knop, Gentofte Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen, og professor Jens Juel Holst, Københavns Universitet.
Projekttitel: A new understanding of glucagon physiology – the liver-alpha cell axis.

Filip Knop siger: ”Mange kender bugspytkirtelhormonet insulin og ved, at patienter med diabetes døjer med for højt blodsukker på grund af en for lille udskillelse eller virkning af insulin (hvorfor insulin benyttes i behandlingen af diabetes). Men de færreste ved, at patienter med diabetes også døjer med for høje niveauer af det andet vigtige bugspytkirtelhormon, glukagon. Glukagon spiller en afgørende rolle i mobiliseringen af næringsstoffer fra kroppens depoter i situationer, hvor der er et ekstra behov (f.eks. ved lavt blodsukkerniveau efter faste eller fysisk aktivitet) og de uhensigtsmæssigt høje niveauer af glukagon hos patienter med diabetes bidrager derfor til at øge blodsukkeret. Vi er kommet på sporet af, at leveren via omsætning af cirkulerende aminosyrer spiller en helt afgørende rolle for udskillelsen af glukagon fra bugspytkirtlen, og at fedtaflejringer i leveren hos overvægtige personer kan være en udløsende årsag til høje glukagonniveauer og dermed bidrage væsentligt til en forstyrret regulering af blodsukkeret. Vores projekt har til hensigt at kortlægge denne nye ’lever-bugspytkirtel-akse’ og således opnå ny forståelse for udviklingen af overvægt og type 2-diabetes og dermed muliggøre nye behandlingsstrategier.”

Bevillingsmodtagere: Professor Robert Fenton, Aarhus Universitet og klinisk professor Ewout Hoorn fra Erasmus Medical Center, Holland.
Projekttitel: Targeting prostaglandins in chronic kidney disease (CKD)

Robert Fenton siger: ”Forhøjet blodtryk og sukkersyge nærmer sig epidemiske proportioner. Disse tilstande kan føre til udvikling af kronisk nyresygdom (CKD), som globalt er en betydelig sundhedsbyrde. Oftest opleves ikke tegn på sygdom, før nyrerne allerede er svært beskadiget. De nuværende behandlingsmetoder mod CKD er ikke effektive. I dette projekt undersøges potentialet for en naturligt forekommende gruppe af lipider, prostaglandiner, som en ny intervention mod CKD. En vellykket gennemførelse vil i høj grad uddybe vores forståelse af sygdomsmekanismen. Dette er grundlaget for klinisk anvendelse og i sidste ende CKD-forebyggelse.”

Bevillingsmodtagere: Overlæge Klaus Bønnelykke, Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, og professor Anders Gorm Pedersen, DTU.
Projekttitel: Genetic Mechanisms of childhood asthma

Klaus Bønnelykke siger: ”Astma er en af de hyppigste sygdomme i barndommen, og den hyppigste årsag til at børn indlægges på hospital. Formålet med dette projekt er forstå de genetiske årsager til astma hos børn og dermed danne grundlag for bedre forebyggelse og behandling. I projektet kombineres detaljerede kliniske og genetiske oplysninger med udvikling af nye statistiske metoder for at forstå de komplekse mekanismer, der fører fra genetisk sårbarhed til udvikling af sygdom, herunder samspillet mellem gener og miljøfaktorer.”

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden,
tlf.: 3067 4805, [email protected]