Ansøg om midler

Tværfagligt Patientfokus

'- Vi tager udgangspunkt i patientens ønsker og løsningsforslag – ikke et fast foruddefineret program fastsat af lægen, siger Martin Ridderstråle, klinikchef på Steno Diabetes Center.

Hver søndag aften sender klinikchef Martin Ridderstråle en e-mail til de knap 100 ansatte på klinikken på Steno Diabetes Center. Mailen indeholder såvel historiske patientdata som data om de patienter, der kommer til behandling i den kommende uge.

– Det er ikke bare data fra en computer, siger Martin Ridderstråle.

– Det er data, som kommer fra rigtige mennesker, som vi skal undersøge. Kød og blod. I denne uge kommer der 339 patienter til lægen, siger Martin Ridderstråle og peger på computerskærmen.

– Det er vigtigt, at man har et fælles billede af situationen. Det man kalder alignment. Det vil sige, at vi arbejder i samme retning. Selvom man er meget erfaren og kompetent som behandler, så er det min erfaring, at man kan blive meget forvirret, hvis man ikke ved, hvorhen man skal gå, siger Martin Ridderstråle.

Steno Diabetes Center er en specialiseret diabetesklinik og behandler årligt ca. 5.600 patienter med type 1- og type 2-diabetes. Centret er en integreret del af det offentige sundhedssystem og modtager patienter fra Region Hovedstaden. I klinikken er behandlingen bygget op om tæt samarbejde faggrupperne imellem – og hele tiden med patienten i fokus.

– Vi holder flere tværfaglige møder ugentligt. Her har sygeplejersken, lægen, diætisten og fodterapeuten en fælles diskussion om patienten, så man ikke har teams, der er opdelt på basis af professioner, men er opdelt på basis af patientens behov, siger Martin Ridderstråle, der har været chef for klinikken siden 1. marts 2013.

– Vi kan også tilbyde patienter et møde med en gruppe af behandlere samtidig, typisk en yngre og ældre læge, en sygeplejerske og en diætist. Det er en meget god situation, for det bliver en snak mellem alle fem personer for at finde en løsning. Det er ikke kun godt for patienten, det er også godt for personalet, som lærer fra hinanden og udvikles, siger Martin Ridderstråle.

Hvor blot 7 procent af type 2-diabetikerne har god kontrol med deres diabetes, når de kommer på klinikken første gang, har 32 procent opnået god kontrol på de tre vigtige parametre: blodsukker, blodtryk og blodlipider, når de har været igennem et ni-måneders program på Steno Diabetes Center.

PATIENTERNE HAR PERSONLIG HJEMMESIDE

Den innovative tilgang til patientbehandling har medført, at Steno i 2014 blev hædret med den uafhængige Nyhedsavis Dagens Medicins initiativpris ‘Den Gyldne Skalpel’ for arbejdet med at udvikle tværfaglige og effektive arbejdsgange, der tager udgangspunkt i den enkelte patients data og personlige ressourcer.

– I har formået at løfte kvaliteten i behandlingen af den enkelte diabetespatient, så den er tilpasset det liv, som patienten har, sagde sundhedsminister Nick Hækkerup (S) ved prisoverrækkelsen.

– Det er vi meget stolte af, og det er en stor cadeau til vores personale, siger Martin Ridderstråle.

Fokus på den enkelte betyder også, at Steno tilbyder patienter forløb, hvor de indgår i grupper med andre, de kan tale om deres sygdom med. Som noget nyt har Steno oprettet ‘Mit Steno’, der er en personlig hjemmeside, hvor patienten kan få adgang til alle vigtige data og oplysninger i vedkommendes journal. Her kan patienten også opsætte egne mål for behandlingen.

– Som patient føler man sig tryg ved at få viden om sin tilstand og sin behandling. Det er dét, der styrer min hverdag: Hvordan kan vi bidrage til, at patienten føler sig tryg og fri, siger Martin Ridderstråle.