Ansøg om midler

Udskiftning I Novo Nordisk Fondens Bestyrelse

Medarbejderrepræsentant Karen Lauberg Lauritsen, Novo Nordisk A/S, er udtrådt af Novo Nordisk Fondens bestyrelse den 31. december 2015 i forbindelse med, at hun er fratrådt sin stilling i Novo Nordisk A/S.

I stedet for Karen Lauberg Lauritsen er indtrådt hendes suppleant, Désirée J. Asgreen, Project Director, Diabetes Finished Products, Novo Nordisk A/S pr. 1. januar 2016.

Désirée Asgreen er uddannet civilingeniør (kemi) fra Danmarks Tekniske Universitet. Hun har siden 1997 været ansat i Novo Nordisk A/S.

Læs mere om fondsbestyrelsen og se alle medlemmer her.