Ansøg om midler

Ung Forsker Måler Tangs Isoleringsevne

'- Deltagelsen i Unge Forskere gav mig et virkelig godt indblik i, hvad det vil sige at være ingeniør og forsker, siger Emilia Wodzka, studerende på DTU. Til venstre Johan Reeh, elev i 7. klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

At nytænkende forskning ikke er forbeholdt professorer på landets universiteter, er den naturvidenskabelige talentkonkurrence Unge Forskere bevis på. I denne har tusindvis af elever ved grundskoler og gymnasier over de senere år dystet på opfindsomhed og gode ideer.

Johan Reeh gik blot i 5. klasse, da han i 2013 første gang var med i Unge Forskere med et projekt om isolering. Han havde bygget en ovn på 12x12x12 centimeter ud af pap og brugte et varmelegeme med strøm igennem til at måle forskellige materialers isoleringsevne.

– Jeg brugte tang, avispapir, vat og flamingo som isolering. Jeg lagde et lag på to centimeter uden om ovnen og målte, hvor gode materialerne var til at holde på varmen i ovnen under opvarmning og nedkøling. Flamingo var bedst under opvarmning, og avispapir var bedst under nedkøling, fortæller Johan Reeh, der vandt en 3.-præmie for sit projekt.

– Jeg ville gerne finde miljøvenligt materiale til isolering. Mest af bygninger. Noget, der ikke er giftigt som f.eks. asbest, som man brugte i 70’erne. Ideen med tang fik jeg fra Læsø, hvor der er tangtage, og så ville jeg gerne måle, hvor godt det er til at isolere. Tang var nummer tre under opvarmning og på en delt andenplads under nedkøling, siger Johan Reeh, der nu er 13 år og går i 7. klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København. Han deltog også i Unge Forskere i 2014.

UDVIKLING AF TALENTER

Konkurrencens formål er at finde, pleje og udvikle talenter og samtidig øge interessen for naturvidenskab, teknologi og innovation blandt børn og unge i Danmark. Særligt over de seneste år har konkurrencen vokset sig stor med flere end 1.200 tilmeldte projekter i 2014. Novo Nordisk Fonden har siden 2011 bevilget i alt DKK 15 millioner til Unge Forskere. For 20-årige Emila Wodzka var deltagelse i Unge Forskere en medvirkende årsag til de uddannelsesvalg, hun senere traf. Hun deltog i 2013 med et projekt om brug af litium-luftbatterier i elbiler. Batterierne har stor energikapacitet, men forurenes af kuldioxid, hvilket nedsætter batteriernes ydeevne.

– Projektets fokus var at måle forureningseffekten og opstille et rensningssystem med henblik på at undersøge, om det kan betale sig at investere tid og penge i at udvikle batterierne, fortæller hun.

– Projektet var egentlig bare noget, jeg lavede for sjov. Jeg havde slet ikke overvejet, at jeg kunne gå ind i den akademiske verden og fortsætte med at arbejde med projektet, men efter at have deltaget i Unge Forskere valgte jeg at læse på DTU. Efter konkurrencen gik det op for mig, at jeg gerne ville lave forskningsarbejde, siger Emilia Wodzka, der vandt 1.-præmien i kategorien ‘teknologi’ og på den baggrund deltog i to internationale konkurrencer for forskertalenter.

– Det har været fedt at møde så mange mennesker med samme interesse som mig, og så har det været fedt at afprøve, om jeg overhovedet duede til noget. Det har udviklet mig meget, siger Emilia Wodzka, der i dag læser Softwareteknologi på DTU.

Også for Johan Reeh har konkurrencen betydet et ekstra fokus på naturvidenskab. Han regner med at vælge en naturvidenskabelig linje, når han skal i gymnasiet. Men hvorfor er det i det hele taget så spændende at beskæftige sig med forskning? Johan Reeh tøver ikke:

Fordi verden har brug for det. På et tidspunkt kan der ikke leve mennesker, hvis det bliver for varmt. Polerne smelter, og vandet stiger. Der er brug for at finde på noget nyt, der ikke belaster jorden for meget, siger han.