Ansøg om midler

Vejen er banet for nyt diabetescenter på Færøerne

Novo Nordisk Fonden og det færøske sundhedsministerium, Heilsumálaráðið, har indledt et samarbejde om at etablere et diabetescenter på Færøerne. Det overordnede mål er at øge livslængden og forbedre livskvaliteten hos personer med diabetes og andre endokrinologiske sygdomme på Færøerne.

Novo Nordisk Fonden og det færøske sundhedsministerium, Heilsumálaráðið, har godkendt et visionsoplæg, som skal styrke indsatsen over for diabetes og andre endokrinologiske sygdomme på Færøerne. Omdrejningspunktet for indsatsen bliver etableringen af et diabetescenter, som får navnet Steno Diabetes Center Færøerne.

Diabetes og andre endokrinologiske sygdomme berører over 6.300 personer på Færøerne ud af en befolkning på cirka 53.000. Visionen for Steno Diabetes Center Færøerne er at forebygge diabetes og dens komplikationer samt forbedre livskvalitet og øge livslængde for alle personer med diabetes og andre endokrinologiske sygdomme.

Den færøske sundhedsminister, Kaj Leo Holm Johannesen, glæder sig til, at diabetescentret bliver til virkelighed.

“Diabetescentret og samarbejdet med Novo Nordisk Fonden er et virkelig stort fremskridt for personer, der lider af endokrinologiske sygdomme og især det store antal færinger, der har diabetes. Vi har i forvejen et godt og velfungerende diabetesberedskab, men nu får vi langt flere ressourcer og bedre muligheder for at styrke og udvikle det endnu mere”, siger han.

Diabetescentre i hele rigsfællesskabet

Der er allerede etableret Steno Diabetes Centre i de fem regioner i Danmark og i Grønland. Med det vedtagne visionsoplæg er vejen banet for, at diabetescentrene kommer på landkortet i hele rigsfællesskabet.

”Det glæder mig, at det nu bliver muligt at opbygge et Steno Diabetes Center på Færøerne, så vi i hele rigsfællesskabet får det bedst mulige udgangspunkt for at behandle og forebygge diabetes og andre relaterede sygdomme. Dertil kommer nogle meget spændende muligheder for at støtte forskning, der tager udgangspunkt i den færøske befolkning, og som blandt andet kan spille sammen med de gode erfaringer, Færøerne har med den nationale biobank og genomprojektet FarGen,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, direktør, Novo Nordisk Fonden.

Næste skridt i etableringen af Steno Diabetes Center Færøerne er en drejebog for implementeringen af centret, som udarbejdes i løbet af 2022. På baggrund af drejebogen, som skal godkendes af både den færøske sundhedsminister og Novo Nordisk Fondens bestyrelse, starter det konkrete arbejde med at realisere centret.

”Det er en vigtig milepæl, at begge parter nu har godkendt visionen for Steno Diabetes Center Færøerne. Vi ser frem til det videre samarbejde om at få konkretiseret indholdet i centret i samarbejde med de centrale aktører,” siger Martin Ridderstråle, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden.

Download ” Vision for styrket diabetes og anden endokrinologisk indsats på Færøerne”.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, +45 2367 3226, [email protected]

Katrin Gaard, Head of Section, Heilsumálaráðið, +298 734039, [email protected]