Ansøg om midler

Velsmagende hestebønner og 12 andre appetitvækkende plante- og fødevareprojekter

I 2020 lancerede Novo Nordisk Fonden et nyt program inden for plantevidenskab, landbrug og fødevarebioteknologi, der årligt uddeler 100 mio. kr. til støtte for grundforskning inden for disse områder. De første bevillinger er nu uddelt, og ét af projekterne prøver at fjerne den særlige bønnesmag, hestebønner har, og dermed gøre dem til et brugbart kødalternativ i de nordiske lande.

”Hestebønner har stort potentiale som ingrediens i kødalternativer og nye vegetariske fødevarer til Norden og Nordeuropa generelt. Men der er bare noget ved smagen og lugten, vi skal arbejde på,” siger Alan H. Schulman, professor ved LUKE Natural Resources Institute Finland og Institute of Biotechnology ved Universitetet i Helsinki.

Hestebønner kan dyrkes lokalt og er miljømæssigt således en bedre løsning end import af sojabønner, hvis dyrkning truer tropiske regnskove og savanner. Problemet er dog, at forbrugerne bliver afskrækket af den særlige bønnesmag, der opstår i forarbejdningen af hestebønner, når de skal anvendes som fødevareprodukter – et problem, der forårsages af enzymer, der oxiderer olien i bønnerne.

En bedre bønne
For at tackle dette problem gav Novo Nordisk Fonden for nylig en 3-årig projektbevilling på 3,9 mio. kr. til Alan H. Schulman og hans samarbejdspartnere fra henholdsvis Finland og Danmark.

”Vores mål er at identificere de specifikke gener, som driver processen, og derefter forhindre deres aktivitet. Kort sagt, så satser vi på at lave en bedre bønne, som folk vil have lyst til at spise i forskellige udgaver,” forklarer Alan H. Schulman.

Den særlige bønnesmag og -lugt kan accepteres, når bønnerne bliver kogt, men ikke når bønnerne bruges som basis for et alternativ til kød eller mælk. Schulmans ambition er derfor at finde nye sorter af hestebønner, der vil kunne udgøre en lokal planteproteinkilde til nye nordiske fødevarer.

Mod en plantebaseret kost
For at dække den voksende efterspørgsel på fødevarer, samtidig med at biodiversiteten forbedres og drivhusgasemissioner fra landbruget nedsættes, kræver det, at forbruget af animalske fødevarer reduceres og at forbruget af plantebaserede fødevarer øges. Bedre bønner skal dermed bidrage til den grønne omstilling, da det vil fremme bæredygtigheden af vores fødevaresystem.

”Fødevareproduktion er årsag til en fjerdedel af de klimaforandrende drivhusgasemissioner, og den største andel heraf kommer fra den animalske produktion. Planteprotein fra bælgplanter, der dyrkes i Europa til egne markeder, giver mange fordele, og hestebønnen er dén bælgfrugt, der er bedst egnet til dyrkning i de nordiske lande. Vi ser et stort potentiale i hestebønner, men projektet får kun en effekt, hvis folk også har lyst til at spise dem,” siger Alan H. Schulman.

Alan H. Schulman er ph.d. i celle- og udviklingsbiologi fra Yale University, hvor hans afhandling handlede om plantehæmoglobin. Hele sit arbejdsliv har han boet i Finland, hvor han er vidne til en stadig voksende tendens mod mere bæredygtige spisevaner, som positive resultater fra hans projekt kan være med til at fremskynde:

”Hér i Finland dukker der flere og flere alternativer til kød og mejeriprodukter op i supermarkederne, hvor de står side om side med vores surdejsrugbrød og andre traditionelle fødevarer. De traditionelle fuldkornsfødevarer, bærprodukter og de nye kilder til planteprotein udgør en meget eftertragtet pakke både inden- og udenfor Europa,” siger han.

13 projekter, godt 39 mio. kr.
Alt i alt har Novo Nordisk Fonden uddelt fire postdoc-stipendier og ni projektbevillinger inden for programmet for plantevidenskab, landbrug og fødevarebioteknologi. Til de 13 projekter er det samlet uddelt godt 39 mio. kr.

Disse projekter vil bidrage med at løse udfordringer inden for bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion. Den fulde liste over projekterne kan ses hér:

https://novonordiskfonden.dk/da/bevillingslister/?c=281 (postdoc-bevillinger)

https://novonordiskfonden.dk/da/bevillingslister/?c=279  (projektbevillinger)

Hvert år uddeler programmet 10 mio. kr. til postdoc-stipendier og 30 mio. kr. til samarbejdsprojekter. Den næste ansøgningsrunde forventes at åbne i juni 2021.

Programmet understøtter også den fortsatte udvikling og styrkelse af excellente forskningsledere inden for området ved at uddele 30 mio. kr. til Emerging Investigators og 30 mio. kr. til Ascending Investigators. Den seneste ansøgningsrunde har netop haft deadline.

Yderligere information

Anders Rosendahl, Senior Communications Partner, tlf.: 7730 1532, [email protected]