Ansøg om midler

EFSD/Novo Nordisk Foundation Future Leaders Award Programme

EFSD/Novo Nordisk Foundation Future Leaders Award gives til lovende kandidater, der har leveret fremragende forskning og udvist stort engagement på deres valgte område inden for diabetesforskning.

Der uddeles årligt fire priser under programmet. Hver pris er på op til 5 mio. kr. over 5 år og gives til støtte for modtagerens forskningsaktiviteter, såsom projekt- og lønomkostninger. Samlet udgør den årlige bevilling op til 20 mio. kr.

Potentielle kandidater vil have modtaget deres højeste akademiske grad (ph.d. eller dr.med.) maksimalt 10 år, før bevillingsperioden begynder, men vil endnu ikke være blevet fastansat på et akademisk fakultet, når bevillingsperioden starter. For klinikere med mere end én kvalificerende grad (såsom dr.med. og ph.d.), eller med en gennemført speciallægeuddannelse eller autorisation som speciallæge, må der ikke være gået mere end 12 år siden den første grad blev opnået, når bevillingsperioden starter. Prismodtagerne skal i hele bevillingsperioden arbejde på et universitet, et hospital eller en anden non-profit-forskningsinstitution i Europa – og de skal være medlemmer af European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Alle prismodtagerne forventes at fungere som ambassadører for programmet i hele bevillingsperioden. Dette kan omfatte:

  • én mundtlig fremlæggelse fra hver prismodtager på EFSD/Novo Nordisk Foundation Future Leaders Symposium – en integreret del af det videnskabelige program på EASD-årsmødet – som afholdes samme dag som prisforedraget for EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence;
  • deltagelse som rollemodeller i EASD Young Academys aktiviteter;
  • deltagelse i undervisningen af lærerstaben på EASD’s postgraduate uddannelseskurser;
  • besøg på skoler eller universiteter for at fremme diabetesforskning som en karrieremulighed; og
  • videnskabsformidling til offentligheden ved lokale eller internationale arrangementer.

Programmet udbydes i et samarbejde mellem European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) og Novo Nordisk Fonden. EFSD har udpeget et bedømmelsesudvalg, der udpeger prismodtagere på baggrund af de modtagne ansøgninger, og Novo Nordisk Fonden donerer det beløb, der ledsager prisen.

Se tidligere modtagere

Yderligere information
Pernille Julø Risegaard
[email protected]