Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris

500.000 

Novo Nordisk Fonden bevilger årligt i alt DKK 500.000 til uddeling af to Natur- og Teknologilærerpriser

Ansøgningsinfo

Deadline for indsendelse af indstillinger er den 22. november 2024 kl. 12.00.

Kald lukket

Kandidater til prisen kan indstilles af landets grundskoleledere og skolebestyrelser.

Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2025.

Kontakt

Sofie Hoxer
Grant Specialist

Inspirerende undervisning

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere i faget Natur og Teknologi.

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i grundskolens indskoling og mellemtrin.

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer øst for Storebælt og en til en lærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/udeområde, ekskursioner eller efteruddannelse).

Prisen uddeles til en lærer efter indstilling fra dennes skoleleder eller skolebestyrelse. Børn, forældre og kolleger opfordres til at foreslå kandidater til skolelederen og bestyrelsen, som så kan indstille via linket ved ansøgningsinfo. En eller flere lærere samt teams på op til tre personer fra samme skole kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, modtager prismodtagerne hver DKK 25.000. Prisen kan ikke modtages af lærere fra samme skole i de følgende fire år efter prismodtagelse, men tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Blandt de indstillede kandidater udvælges prismodtagerne af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser.

Priserne bliver overrakt på Big Bang konferencen i marts 2025. Prismodtagerne opfordres til at deltage i en paneldebat med prismodtagere af Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris, Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris, Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen samt Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen.

Se Novo Nordisk Fondens andre priser her

Se tidligere modtagere

Indstil en kandidat til prisen til Natur- og Teknologilærerprisen

Kald lukket

 

Udgivet
17 November 2020