Ansøg om midler

Obesity Prize for Excellence

Den Europæiske Forening for Studier af Fedme (Eng: European Association for the Study of Obesity) (EASO) og Novo Nordisk Fonden har indgået et samarbejde om at overrække EASO – Novo Nordisk Foundation Obesity Prize for Excellence og EASO – Novo Nordisk Foundation New Investigator Award ved den årlige Europæiske Kongres for Fedme (Eng: European Congress on Obesity) (ECO). Et bedømmelsesudvalg, som er udpeget af EASO, beslutter modtagerne af priserne, hvor Novo Nordisk Fonden finansierer bevillingen, der følger med priserne.

EASO – Novo Nordisk Foundation Obesity Prize for Excellence tildeles for at anerkende fremragende forskning eller teknologiske bidrag til forståelsen af fedme, dets ætiologi, dets komplikationer samt forebyggelse og behandling. Med Prisen følger 2 millioner danske kroner, hvoraf 300.000 kroner er en personlig præmie, og 1,7 millioner kroner er til forskningsformål.

Prisvinderen udvælges på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

  • International anerkendelse som forsker, der har bidraget betydeligt til fedmeforskning.
  • Modtageren skal være ansat på et universitet, hospital eller en anden non-profit institution for at blive betragtet.

EASO – Novo Nordisk Foundation New Investigator Award tildeles for lovende forskning inden for fedmefeltet. Prisen uddeles inden for Grundvidenskab (Eng: Basic Science), Klinisk forskning (Eng: Clinical Research), Folkesundhed (Public Health) og Børnefedme (Childhood Obesity). Til hver af disse priser følger 300.000 danske kroner til forskningsformål.

Prismodtagerne udvælges på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

  • Fremragende forskning og tydeligt engagement i deres valgte fedmeforskningsområde.
  • Ph.d. inden for de seneste fem år eller lægeuddannelse inden for de seneste otte år.
  • Modtagerne skal være ansat på et universitet, hospital eller en anden non-profit institution i Europa (i det senest år).

EASO-præsidenten Jason Halford udtalte: ”Vi er meget begejstrede for at have mulighed for at samarbejde med Novo Nordisk Fonden om at støtte disse fem forskningsfokuserede årlige bevillinger i de næste tre år [2023-2025]”.

Videnskabelig ekspertise
Globalt lever mere end 1 milliard mennesker med fedme, og dette tal forventes at stige til 4 milliarder mennesker inden 2035.
Med etableringen af Prisen stræber Novo Nordisk Fonden også at belønne innovativ forskning, der kan føre til ny viden om fedme til gavn for dem, som lever med fedme, og for at stimulere interessen for videnskab og teknologi i samfundet som helhed.

 

For yderligere information
Alexandra Søgaard Helbo
[email protected]

Udgivet
13 May 2024