Ansøg om midler

Aff Hjarnø

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2017 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris - 2017

På Store Heddinge Skole driver Aff Hjarnø udviklingen af naturfagsundervisningen. Hun involverer sine kolleger i projekterne og har i høj grad bidraget til, at skolen har et sammentømret naturfagslærerteam, der arbejder efter fælles målsætning og plan, og som trækker på hinandens styrker til gavn for alle skolens elever. Aff Hjarnø har bl.a. været drivkraft i skolens science-profil og bidraget med mange kontakter uden for skolen. Dermed har hun været med til at trække ressourcer ind på Store Heddinge Skole. Aff Hjarnø har ligeledes været projektleder og den drivende kraft på videreuddannelsesforløbet ”Naturlig-Vis” på tværs af Køge, Faxe og Stevns kommuner.

”Aff Hjarnøs undervisning er inspirerende og motiverende. Hun er en foregangskvinde og ildsjæl på naturfagsområdet og formår at skabe motivation for læring samt opbakning til projekter
og undervisning blandt både elever, kollegaer og ledelse. Aff besidder en enorm viden, kompetencer og erfaring og ser hele tiden udviklingsmuligheder inden for naturfagsområdet til gavn og glæde for elevernes læring, hvilket vi profiterer af på skolen, såvel som i kommunen,” siger skoleleder på Store Heddinge Skole, Thomas Duelund Gravsen, der har indstillet Aff Hjarnø.