Ansøg om midler

Annette Lausen Duus

Novo Nordisk Fondens Naturtematisk Pædagogpris 2021 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris - 2021

Annette Laursen Duus er pædagog i Børnehaven Engelhøj. Hun er en ildsjæl, der brænder for naturfag og en central drivkraft bag Børnehaven Engelhøjs særlige science profil.

Annette er en kulturforandrer, der løbende dygtiggør sig og opsøger viden inden for lærerplanstemaet natur, udeliv og science for derefter at dele ud af sin viden.Ved hjælp at sit brændende engagement fremstår Annette som en solid ambassadør for lærerplanstemaet, der med begejstring involverer både børn, forældre og kolleger i sit pædagogiske arbejde.

Annette inspirerer både børn og kolleger og fastholder egen og andres nysgerrighed. Anettes pædagogiske arbejde er mangfoldigt og spænder vidt – fra fokus på matematisk opmærksomhed, når der spilles Bingo, til temaværksteder med programmering af Bee-Bots.

Særligt i gruppen med førskolebørn bruges nærområdet som en kilde til inspirerende ekskursioner. Eksempelvis besøges Sonfor/Sønderborg Forsyning, når det er muligt, og her tager Annette sammen med kolleger og børn på opdagelse i temaer som genbrug og rent vand.

Med prisen hædres Annette Lausen Duus for sin ekstraordinære indsats i forhold til at udvikle og drive en science profil i børnehaven Engelhøj samt for at dele inspirerende og nyskabende science-aktiviteter med børn i alderen 0-6 år.