Ansøg om midler

Brigitte Lene Von Der Ohe, Jørn Bay Nielsen og Michael Kristensen

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2020 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris - 2020

Brigitte Lene von der Ohe, Jørn Bay Nielsen og Michael Kristensen underviser i biologi, bioteknologi og kemi på Struer Statsgymnasium. De udgør et stærkt naturfagligt team og iværksætter en mangfoldighed af aktiviteter, som støtter op om at gøre arbejdet med naturvidenskab på Struer Statsgymnasium inspirerende.

Blandt de mange aktiviteter har teamet eksempelvis indgået i et karrierelæringsforløb i samarbejde med B&O. Ingeniører fra B&O indgik i undervisningen og eleverne havde adgang til B&O’s laboratorium, hvor de udførte forsøg. Gymnasiet har siden haft elever på B&Os sommer camp, og samarbejdet med B&O medførte at klasserne tog på studietur til Kina, hvor de var på forskellige virksomhedsbesøg og etablerede venskabsklasser.

Teamet har udviklet talrige eksperimentelt baserede undervisningsforløb og har været en væsentlig faktor i etableringen af en populær studieretning i bioteknologi samt en HTX-afdeling med maker space laboratorium. Her indgår Lego Mind Storm, Arduino, 3D-print samt kodning og faciliteterne anvendes af skolens Science Club og af den lokale afdeling af Coding Pirates, en forening for børn (10-16 år), som er spiret frem af naturvidenskabskollegiet på Struers Statsgymnasium.

Med prisen hædres Brigitte Lene von der Ohe, Jørn Bay Nielsen og Michael Kristensen for utrætteligt og visionært at samarbejde om at gøre undervisningen i naturvidenskab vedkommende og yderst varieret. Ved at række ud mod virksomheder, foreninger og andre skoler styrker de interessen og brobygningen mellem grundskole og gymnasium og åbner øjne for karriereveje inden for naturvidenskaben.