Ansøg om midler

Christian Gothard Rix

Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2015 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris - 2015

Bag valget af Christian Rix som den ene af årets to vindere af Gymnasielærerprisen ligger både hans inspirerende tiltag i undervisningen, hans fokus på talentpleje, samt hans indsats for at dele, udbrede og forbedre undervisningen inden for bioteknologi.

Christian Rix har fået godkendt en genmodificeret gærstamme ved Arbejdstilsynet, som kan bruges af elever i undervisningen. Her kommer eleverne ind på brug af genmodificerede organismer i ølbrygning samt vurdering af muligt hormonforstyrende stoffer. Andre kursustiltag inddrager bananfluegenetik og design af ‘primers’ til genetiske forsøg, samt konference om eksperimenter og skriftlighed i bioteknologi.

Christian Rix’ arbejde indenfor talentpleje involverer elevers deltagelse i relevante og udfordrende konkurrencer, der sigter mod at forbedre standen af Danmarks ypperste elever i international sammenhæng.

Christian Rix deler sin viden gennem bidrag til materiale til Undervisningsministeriet samt som kursusleder for til andre biologilærere i Foreningen af Danske Biologer.

Se de øvrige modtagere af den naturvidenskabelige gymnasielærerpris her.