Ansøg om midler

Eva Bjørk Kristjansdottir

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2021 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris - 2021

Eva Bjørk Kristijansdottir er natur- og teknologilærer på Stavnsholtskolen i Farum, hvor hun på få år har løftet skolens Natur- og Teknologiundervisning.

Eva er en af den slags lærere, som eleverne vil huske for evigt, for at være engageret og indlevende i sin undervisning og for at vise nye måder, hvorpå man kan tænke teknologi ind i naturfagenes mange aspekter. Eva har desuden gennem de sidste to år udviklet sig til at være en af de dygtigste lærere i feltet, og har sammen med sine klasser vundet den nationale konkurrence på DR/Ultra (Micro bits) to år i træk.

Under udarbejdelsen af Stavnsholtskolens teknologistrategi har Eva bidraget med inspiration og idéer særligt i forhold til indskolingen og mellemtrinet. Eva har startet kodning op fra 0.klasse, og hun har introduceret elever og kollegaer til de mange muligheder, teknologien kan give. Eva har desuden været med til at skabe en rød tråd i naturfagsundervisningen for alle elever på skolen. Hun har bidraget til at sikre progressionen inden for teknologisk opmærksomhed i hele skoleforløbet med særligt blik for naturfaglige problemstillinger.

Med sin viden inden for natur- og teknologi har Eva desuden bidraget til etableringen af et nyt Makerspace samt et pædagogisk læringscenter. I forlængelse heraf arbejder skolen videre med at etablere et særskilt læringscenter, hvor der fokuseres på naturvidenskab.

Med prisen hædres Eva Bjørk Kristijansdottir for sin ekstraordinære indsats som kulturforandrende underviser, der har bidraget og inspireret væsentligt til at udvikle den naturfaglige og teknologiske undervisning på Stavnholtskolen.