Ansøg om midler

Helene Aakilde Lauridsen

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2023 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris - 2023

Helene Aakilde Lauridsen er biologilærer på Gåsetårnskolen, hvor hun får tingene til at ske, og skaber udvikling og nytænkning i biologiundervisningen.

Det er tydeligt, at Helene er en yderst motiverende lærer, der lægger vægt på elevinddragelse i sin undervisning. Hun lader eleverne undersøge emner og temaer, og arbejder med modellering som en del af læringen – eksempelvis med insekthoteller i skoleklubben eller et tsunami-projekt i festsalen. Helene har en tydelig rød tråd igennem hendes undervisning og arbejder systematisk med at give feedback på en måde, som skaber motivation for eleverne.

Helenes faglighed og engagement spænder vidt. Eksempelvis har hun været med i styregruppen om kommunens nye naturfagsstrategi, og været primus motor i et projekt i samarbejde med NAFA om implementering af naturfagsstrategien. Hun har desuden stået for skabelsen af naturfestivallen på tværs af alle 4 skoleafdelinger på Gåsetårnskolen.

Med prisen hædres Helene Aakilde Lauridsen for at skabe udvikling og nytænkning i faget biologi, samt sit store bidrag til udbredelsen af naturvidenskab på Gåsetårnskolen og i resten af kommunen.