Ansøg om midler

Helle Krogaard Hansen

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2019 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris - 2019

Helle Krogaard Hansen underviser som naturfagslærer i fysik/kemi, biologi og matematik på Kirkebjerg Skole, hvor hun uddanner eleverne til at blive fremtidens naturvidenskabelige ambassadører.

Helle Krogaard Hansens tværfaglige undervisningsforløb refererer alle til FN’s verdensmål og er altid med ”hands-on”-undervisning, hvor problemstillinger ses og sanses. Materialet til undervisningsforløbene bliver skræddersyet i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Hun har et stort åben skole-netværk, der bl.a. inkluderer Niels Bohr Instituttet, Bugging Denmark og Søværnets Dykkerskole.

Helle Krogaard Hansen trækker på forskere som gæstelærere og tager på ekskursioner til fx FN byen eller Miljøpunkt Østerbro. Eleverne skyper med en naturfotograf, mens han observerede leoparder i Indonesiens jungle, og fremtidens energikilder undersøges på 3-dages tur med eleverne til fusionsreaktoren i Greifswald.

Helle Krogaard Hansens undervisning har vakt opmærksomhed uden for Kirkebjerg Skole. Børne- og ungdomsborgmesteren var gæst, da 9. klasser i interaktive stande underviste 3. årgang om spiselige insekter, og professionshøjskolen UCC har fulgt Helle Krogaard Hansens undervisningsforløb om Fremtidens Energikilder og Energiteater og vidererapporteret dette til inspiration for andre naturfagslærere.

Med prisen hædres Helle Krogaard Hansen for at arbejde med indsigt og begejstring for naturfagene på Kirkebjerg Skole.

Se de øvrige modtagere af Naturfagslærerprisen her.