Ansøg om midler

Henrik Falden

Novo Nordisk Fondens Naturtematisk Pædagogpris 2023 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris - 2023

Henrik Falden er pædagog i Børnehaven Pyramiden, hvor han med sin store viden og passion begejstrer og vækker børnenes interesse for naturen.

Henrik sætter fokus på børnenes læring og interesser, og i stor stil inddrager dem i sine projekter. Han opstiller nye temaer og eksperimenter på baggrund af børnenes spørgsmål, og hans udflugter med børnene munder ud i videoer eller udstillinger af børnenes fund.

Henrik har øje for, hvordan naturen kan bruges som afsæt for mange læreplanstemaer. For eksempel når han tager børnene på ugentlige vildmarksture, hvor de lærer at stole på egne evner, når de kravler i reb i træerne, eller identificerer insekter under træstubbene.

Henriks engagement for naturen og naturvidenskaben rækker langt ud over børnehavens område, når han afholder naturformidlingsdage og kurser om at bruge naturen i det pædagogiske arbejde. Henrik deler også sin viden om arbejdet med børn og natur til medarbejdere i andre institutioner, og børnenes forældre får indblik i børnenes læring gennem Henriks Naturnyhedsbreve.

Med prisen hædres Henrik Falden for at være en fremragende pædagog, og en alsidig og dynamisk ildsjæl, samt for sin fantastiske evne til at inddrage naturen og naturvidenskaben i sit pædagogiske arbejde.