Ansøg om midler

Ida Guldager

Novo Nordisk Fondens Naturfagsunderviser på Pædagoguddannelsen 2023

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsunderviser på Pædagoguddannelsen - 2023

Ida Guldager er underviser på pædagoguddannelsen inden for matematisk opmærksomhed, bæredygtighed, natur, udeliv og science, samt science-pædagogik.

Med udgangspunkt i et enormt engagement, en stor nysgerrighed og en imponerende faglig spændvidde leverer Ida undervisning i særklasse. Hun skaber et fagligt fællesskab, hvor der er plads til undren, eksperimenter og begejstring med vægt på de studerendes indre motivation.

De studerende drager fordel af Idas mangeårige erfaring og hendes engagement, når de får mulighed for at udvikle og afprøve pædagogiske forløb sammen med lokale daginstitutioner, til den halvårlige udefestival med Fjordskolen, eller til den årlige Naturvidenskabsfestival.

Ida bidrager til at udvikle ny viden, når hun f.eks. har deltaget i projekter som ”Science i børnehøjde” med fokus på en undersøgende tilgang i science-forløb. Desuden har hun i samarbejde med LSUL udarbejdet hæftet ”Grubletegninger” – et formidlingsmateriale som pædagoger og indskolingslærere kan anvende i læringsforløb omkring science og matematisk opmærksomhed, og som Idas studerende også afprøver i forløb i praksisfeltet.

Med prisen hædres Ida Guldager for sit engagement i undervisningen og udviklingen af science-pædagogik i daginstitutioner, samt hendes eminente evne til at formidle og inspirere.