Ansøg om midler

Jakob Warming

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2023 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris - 2023

Jakob Warming er naturfagslærer på Vittenbergskolen Vadehav i fagene biologi, fysik/kemi, geografi og matematik, hvor hans engagement og viden er smittende og gør eleverne undrende, spørgende og videbegærlige.

På Vittenbergskolen har Jakob har udviklet nye valgfag som ”Natur og motion” og ”Nak og æd”, hvor bevægelse i naturen, naturkendskab, fiskeri, vildtkendskab o. lign. sammenkobles. På en inspirerende og praksisnær måde samarbejdes der med f.eks. lokale jægere og biologer.

Som lærer og tovholder har Jakob inspireret sine kolleger gennem aktionslæringsforløb i tværfaglige forløb, hvor der arbejdes i tværprofessionelle samarbejder mellem lærere og pædagoger. Desuden har Jakob været én af de bærende kræfter i at implementere en science-strategi for skolen.

Jakob er også tovholder i tværfaglige samarbejder med naboskolen Ribe Katedralskole, hvor der blandt andet afholdes naturfagsfestival og udvikles undervisningsforløb. Ydermere har Vittenbergskolen Vadehav en Science Klub med Jakob som tovholder, hvor elever fra 7.- 8. årgang deltager.

Med prisen hædres Jakob Warming for at inspirere og motivere elever på Vittenbergskolen til at arbejde og engagere sig i naturfagene, samt for sin evne til at inddrage tværfaglighed på og uden for skolen.