Ansøg om midler

Jens Aarby

Novo Nordisk Fondens pris til Naturfagsunderviser på læreruddannelsen 2021

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsunderviser på Læreruddannelsen - 2021

Jens Aarby er underviser på Københavns Professionshøjskole, hvor han som dybt engageret underviser løbende bidrager til at udvikle læreruddannelsen.

Jens er en drivende og udviklende kraft i ASTE (Advanced Science Teacher Education), en særlig naturfagsprofil på Københavns Professionshøjskole, hvor lærerstuderende specialiserer sig i de fire undervisningsfag matematik, biologi, geografi og fysik/kemi. ASTE lærerne er med deres høje faglige niveau eftertragtede naturfagslærere på skolerne efter endt uddannelse.

Jens er meget optaget af at skabe faglige og sociale fællesskaber for lærerstuderende og udvikler til stadighed sin undervisning blandt andet ved at dyrke lektionsstudier.

Jens har fantastiske evner til at opbygge stærke faglige relationer og samarbejder og beskrives som ”… værende en klippe for sine kolleger”. Det er på den baggrund, at Jens’ kolleger på tværs af den naturvidenskabelige faggruppe på professionshøjskolen i fællesskab har ønsket, at han indstilles til Novo Nordisk Fondens pris for naturfagsundervisere på læreruddannelsen.

Med prisen hædres Jens Aarby for at yde et væsentligt bidrag til at videreudvikle og styrke læreruddannelsens naturfag.