Ansøg om midler

Kåre I. Birkeland

Professor: Gave the prize lecture "Type 2 diabetes, insulin resistance and cardiovascular disease"

Novo Nordisk Fondens Forelæsningspris - 2021