Ansøg om midler

Karen Seierøe Barfod

Novo Nordisk Fondens pris til Naturfagsunderviser på læreruddannelsen 2022

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsunderviser på Læreruddannelsen - 2022

Karen er underviser på VIA University College i Nørre Nissum, hvor hun som udpræget teamspiller bidrager til en solid og inspirerende undervisning i læreruddannelsens naturfag.

På læreruddannelsen i Nørre Nissum underviser Karen i biologi og natur/teknologi, og Karens undervisning er altid veltilrettelagt med et klart didaktisk fokus og en stærk tilknytning mod praksis. Det er vigtigt for Karen, at undervisningen eksemplarisk knyttes an til lærerfaget, således, at de studerende både bliver dygtige til de fagfaglige og fagdidaktiske indholdsområder.

Karens faglige profil – som biolog og docent i forskningsprogrammet for outdoor pædagogik – gør at hun formår at omsætte lærerfaglig, fagfaglig og metodisk viden til de lærerstuderende.
”Det bliver ikke god undervisning af at gå udenfor og tænde et bål” siger Karen – undervisningen skal have et konkret indhold og mål, og i Karens undervisning lærer de lærerstuderende at bruge uderummet aktivt i deres undervisning.

Karen arbejder gerne i team, hvor hun bidrager med en særdeles varieret og inspirerende undervisning som ofte virker gennem oplevelser, handlinger og forståelse i eksterne læringsmiljøer, og dermed knytter hun udeskole-didaktik og fagenes didaktik sammen. Under COVID-19 arbejdede Karen med netbaseret undervisning, hvor der samtidig var fokus på, at undervisningen var aktiverende med øvelser, bevægelse og varierede læringsformer.

Karen kombinerer, integrerer og agerer udvikling, forskning og uddannelse ud fra sin mangeårige erfaring med disse tre kerneydelser i professionshøjskolernes raison-d’etre. Karen er desuden et nationalt og internationalt anerkendt fyrtårn indenfor udeskolepraksis, -pædagogik og –didaktik.

Med prisen hædres Karen Seierøe Barfod for at udvikle undervisning med fokus på STEM og udeskoledidaktik rettet mod de studerende på VIA University College, Nørre Nissum, samt for sit inspirerende forskningsarbejde inden for samme område, der vækker genlyd både nationalt og internationalt.