Ansøg om midler

Lillian Erud og Annette Grunnet

Novo Nordisk Fondens Naturtematisk Pædagogpris 2022 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris - 2022

Annette Grunnet og Lillian Erud er pædagoger i Skovbørnehaven Krudthus og en del af TitiBo gruppen, som er et arbejdsfællesskab med 5 sjællandske daginstitutioner. Her udgør Annette og Lillian et godt team som deler gavmildt ud af deres viden, blandt andet på TitiBo hjemmesiden.

I Skovbørnehaven Krudthus er Annette og Lillian drivkræfter i forhold til at skabe en kultur, hvor børnenes spørgsmål og nysgerrighed er i centrum. De skaber læringsmiljøer, hvor børn kan fordybe sig og undersøge, hvordan verden hænger sammen. I læringsmiljøet skelner børnene ikke mellem læring og leg – men de har mulighed for at sysle med ting, fænomener og lege, som interesserer dem og vækker deres naturfaglige opmærksomhed.

Annette og Lillian har kombineret science med FN’s 17 verdensmål. De har dermed udviklet sciencepædagogik i børnehøjde med særlig fokus på bæredygtighed og science. Annette og Lillian mener, at viden om science er fundamentet for, at børnene kan træffe miljørigtige og bæredygtige beslutninger – både nu og på sigt.

Lillian og Annette bidrager til, at alle medarbejdere i Krudthus inddrager science som en naturlig del af hverdagen i voksen initierede aktiviteter – både spontant og planlagt. Det gør de ved altid at gå forrest og have fokus rettet mod science. De har vedvarende delt deres tanker, ideer og oplevelser med kollegaerne og har derved vist, hvor meningsfuld science er.

Eksempelvis har Lillian og Annette skabt et science-rum, hvor der eksperimenteres med lys, skygger og farver bl.a. på en overhead projektor. I disse uformelle læringsmiljøer får børnene mulighed for at eksperimentere og stille hinanden – og de voksne – undrende spørgsmål i søgen efter mere viden.

Med prisen hædres Annette og Lillian for at arbejde særdeles alsidigt og innovativt med den styrkede pædagogiske læreplan, samt for at være bærende kræfter ift. at skabe en blomstrende naturfaglig kultur i TitiBo gruppen og i Skovbørnehaven Krudthus