Ansøg om midler

Lise Friis Hjelm

Novo Nordisk Fondens Naturtematisk Pædagogpris 2022 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris - 2022

Lise Friis Hjelm er pædagog i Børnehaven Engelhøj. Her har hun på imponerende vis gennem 24 år været et fundament og en urkraft for stimulering af nysgerrighed blandt børn i Børnehuset Stige. ”Uanset hvem man møder i byen af børn eller voksne, så lyser de op i et smil og kan fortælle om de oplevelser, Lise har givet dem med natur, udeliv og science.” siger pædagogisk leder Sanne Worre.

Det er kendetegnende for Lises pædagogiske arbejde, at hun udvikler ting og metoder sammen med børnene og ikke blot til børnene. På den måde har Lise, i samarbejde med børnene i Børnehuset Stige, lavet et forsøgskatalog – som er udviklet yderligere ved at Lise har søgt sparring hos SDU for at kvalificere materialet.

På Lises initiativ er børnene netop nu midt i programmeringsforløbet ”Coding class toddler” i samarbejde med Odense kommunes indsats Børnene i Robotbyen, hvor de seks læreplanstemaer sættes i spil i forskellige forløb. Der arbejdes i forløbene med en holistisk tilgang til børns trivsel, læring, udvikling og dannelse og børnenes egne referencer og forhold til historiefortælling og samspil er i fokus.

Det er tydeligt, at det pædagogiske arbejde med den styrkede pædagogiske lærerplan lykkes for Lise og børnene: “Det er så sjovt, at man skulle tro, det var en fest” sagde Sofia på 5 år en tirsdag, da hun havde science med Lise.

En stor del af Lises arbejde går på tværs af læreplanstemaerne, f.eks. når der hver mandag cykles til den lokale spejderhytte Det er en tur på 6 km t/r, som børnene selv cykler fra 4-årsalderen, hvis de har færdighederne til det. Det er meget forskelligt, hvor lang tid turen tager, for det man møder på sin vej i naturen undersøges i detaljen. Vel ankommet til spejderhytten skal skov og andre udearealer undersøges for dyr og planter. Her bringes bestemmelsesduge og bøger i spil for at lære om det, man har fundet. Mad tilberedes ofte over bål, mens Lise taler med børnene om naturen og naturfænomener.

Med prisen hædres Lise Friis Hjelm for sin ekstraordinære og vedholdende indsats i forhold til at stimulere nysgerrigheden for science blandt børnene i Børnehuset Stige.