Ansøg om midler

Loa Björk Jóelsdóttir

Novo Nordisk Fondens pris til Naturfagsunderviser på læreruddannelsen 2019

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsunderviser på Læreruddannelsen - 2019

Loa Björk Jóelsdóttir underviser i matematik på VIA læreruddannelse i Silkeborg, hvor hun gennem stort fagligt engagement udvikler fagets metoder og indfører de studerende i den nyeste viden om faget og fagets undervisningsformer.

Loa Björk Jóelsdóttir demonstrerer gennem sin egen undervisning de kompetencer, hun gerne vil udvikle hos de kommende matematiklærere. De studerende skriver: ”Loa har været en fantastisk inspirationskilde for mange af os, både på læreruddannelsen og i arbejdet som lærer”. Hendes undervisning er kendetegnet ved at være tålmodig og anerkendende, og som vejleder skaber hun forståelse og sætter refleksioner i gang: ”5 minutters vejledning kan viske 5 timers frustration væk og erstatte den med selvtillid”. Hun er også stærkt involveret i kompetenceløft af grundskolens matematiklærere og har eksempelvis afholdt efteruddannelseskurser om matematiklærerens didaktiske fantasi, udvikling af matematisk fagsprog og løft af de fagligt svage elever.

Loa Björk Jóelsdóttir har på flere måder bidraget til samarbejdet på tværs i læreruddannelsen. Hun har lagt et stort arbejde i udviklingen af den studieaktivitetsmodel, som uddannelsen bygger på. Hendes fagdidaktiske overvejelser og måde at strukturere undervisningen har også inspireret undervisere i andre faggrupper. De studerende fremhæver desuden hendes særlige måde at arbejde med studieplanen og indtænke evaluering og feedback.

Med prisen hædres Loa Björk Jóelsdóttir for at stimulere og motivere studerende på VIA’s læreruddannelse til karrierer som matematiklærere.

Se de øvrige modtagere af prisen til naturfagsundervisere på læreruddannelsen her.