Ansøg om midler

Lone Jensen og Jan Barslund

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2019 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris - 2019

Teamet bestående af natur- og teknologilærer Jan Barslund og sciencepædagog Lone Jensen udgør en drivkraft i undervisningen i natur- og teknologi på Nordskolen, afd. Egebjerg, som er en udeskole med tilknyttet børnehave.

Lone Jensen og Jan Barslund har i samarbejde skabt en faglig struktur for natur- og teknologi hele vejen fra de 5-årige i børnehaven til 6. klasse i udskolingen. Der er skabt sammenhæng i temaer og projekter på alle klassetrin, og der er skabt faste traditioner inden for faget. Eksempelvis tager 0. klasserne altid på hugormetur, og alle elever vender tilbage til de samme fire biotoper igennem deres skolegang. I skoletiden formidler eleverne deres naturfaglige viden gennem børn-til-børn undervisning og i skolesamlinger, videoer og udstillinger. I fritiden bringer Lone Jensen arbejdet med natur og teknologi med ind i børnenes leg og sanseoplevelser i SFO’en.

Lone Jensen og Jan Barslund har et stærkt samarbejde, hvor de sammen udvikler, vidensdeler og evaluerer undervisningsmetoder i børnehøjde, inddrager lokale virksomheder og underviser ved skov og strand fra afdelingens udeskole-skurvogn. Som en udveksling mellem skoler underviser Jan Barslund fast 5. klasser fra Risbjergskolen i Hvidovre, når de er på lejrskole i Odsherred, og til gengæld kan Nordskolens elever på mellemtrinnet få undervisning i Risbjergskolens Newtonrum.

Med prisen hædres Lone Jensen og Jan Barslund for deres arbejde med at skabe brobygning og sammenhæng fra børnehave til 6. klasse i natur og teknologi på Nordskolen, afd. Egebjerg.

Se de øvrige modtagere af Natur- og Teknologilærerprisen her.