Ansøg om midler

Lone Skafte Jespersen & Helle Houkjær

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2016 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris - 2016

Lone Skafte Jespersen og Helle Houkjær er naturfagslærere på Krogårdsskolen i Greve, hvor de via deres individuelle indsatser i et exceptionelt samarbejde har gjort en ekstraordinær fælles indsats for at synliggøre og forankre en naturfaglig kultur på skolen.

Med en ihærdig indsats har Lone Skafte Jespersen og Helle Houkjær fået opbygget et økologisk bygget planetarium med inddragelse af eleverne. Alle kommunens naturfagslærere har nu mulighed for at inddrage planetariet i deres undervisning, så indsatsen kommer mange til gode.

Lone Skafte Jespersen og Helle Houkjær deler deres viden og formidler i mange forskellige fora. De holder kurser for de lokale skoler og samarbejder på tværs af skoler, uformelle læringsmiljøer og virksomheder.

Lone Skafte Jespersen og Helle Houkjær arbejder ofte med en tværfaglig og projektbaseret undervisningsform, hvor de har fokus på elevernes læringspotentialer.

Med prisen hædres Lone Skafte Jespersen og Helle Houkjær for en mangeårig indsats, der har bidraget til at forankre naturfagene på Krogårdsskolen. De to lærere slipper ikke projekterne når begejstringen er forbi, og derfor er denne indsats eksemplarisk forankret i skolens kultur.

Se de øvrige modtagere af Naturfagslærerprisen her.