Ansøg om midler

Lykke Mejdal Jensen

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2022 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris - 2022

Lykke Mejdal Jensen er natur/teknologilærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, hvor hun i meget høj grad bidrager til at udvikle den naturfaglige kultur på alle skolens klassetrin.

At Lykke er en fremragende natur/teknologilærer er tydeligt for enhver, der har oplevet hendes naturfaglige engagement. Hun er nysgerrig, hun undrer sig og viger aldrig tilbage for at prøve nyt – og elever, kolleger og forældre smittes af hendes iver. På Bagsværd Kostskole og Gymnasium viser hun, at ny naturvidenskabelig forskning kan blive til spændende natur/teknologiundervisning. Lykke har eksempelvis lavet oplæg efter et besøg på CERN, som introducerer den nyeste forskning for 6. klasses elever. Desuden har hun skrevet en artikel til fysik/kemi lærerforeningens blad om den fælles naturfagsprøve og beskrevet, hvordan CERNs forskning kan indarbejdes i udskolingens naturfagsundervisning.

Lykke bruger mange forskellige metoder, og hendes undervisning fremstår varieret og gennemtænkt. Eksempelvis har Lykke indført kodning i programmet scratch, og anden iteration af dette forløb er tænkt ind i en Mars-Mission, som skal planlægges af 4. klasserne på skolen. Lykke har også taget initiativ til foredrag om plastik med organisationen PlasticChange for sine 4. klasser.

Lykke er en dygtig naturfaglig iværksætter. Hun har bl.a. lavet oplæg for faggruppen om, hvordan man får eleverne til at arbejde innovativt og har desuden udviklet en strategi for, hvordan skolen kan integrere deltagelse i konkurrencen ”Min vildeste ide” i natur/teknologiundervisningen. Elevernes løsningsforslag til konkurrencen var udarbejdet ud fra deres kendskab til FN´s 17 verdensmål. I forlængelse af dette arbejde ønsker Lykke at videreuddanne sig inden for talentbegrebet med fokus på innovationsdidaktik samt at opnå værktøjer til at integrere innovation yderligere i undervisningen.

Med prisen hædres Lykke Mejdal Jensen for sin ekstraordinære indsats i forhold til at forandre og konsolidere den naturfaglige undervisningskultur på Bagsværd Kostskole og Gymnasium samt for at bidrage til at forny undervisningen i natur/teknologi, eksempelvis igennem sine didaktiske transpositioner af den nyeste forskning.