Ansøg om midler

Mette Mellerup

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2022 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris - 2022

NOVO NORDISK FONDENS NATURFAGSLÆRERPRIS 2022 VEST:
Prismodtager: Mette Mellerup underviser på Sølystskolen i Silkeborg

Mette Mellerup er biologi-, fysik/kemi- og geografilærer på Sølystskolen. Her er Mette i sin undervisning meget optaget af at stilladsere sine elever i forhold til at arbejde fokuseret med deres transfer fra hverdagssprog til fagsprog.

Mette har bidraget til at opbygge et stimulerende naturfagligt miljø og dermed gjort naturfagsområdet synligt på skolen – ikke blot i skolens naturfagsrum, men over alt hvor eleverne færdes. Til naturfagslokalet har Mette udarbejdet plakater og visualiseringer med foto og sprog for det, der er ved at blive lært, så eleverne bliver understøttet i deres læringsproces.

Som naturfagsvejleder udarbejder Mette selv eksemplariske undervisningsforløb til vidensdeling med kollegerne i naturfagsteamet. Mette formidler god praksis og åbner altid sin dør for gæstebesøg i sin undervisning – både for lærere fra nær og fjern, samt studerende og praktikanter. I august 2021 samarbejdede Mette med EVA – Danmarks Evalueringsinstitut om en podcastserie om UBNU. Mette er desuden særdeles aktiv på forskellige fora, hvor hun deler sine meninger om, hvad god naturfagsundervisning er og bør være.

De seneste 4 år har Mette taget teknologiudfordringen til sig. Gennem efter-videreuddannelse har hun tilegnet sig viden og kompetencer, så teknologien nu er en naturlig del af hendes undervisning. Eleverne bygger for eksempel sluser med Micro:bits, vandingsanlæg til fotosynteseforsøgene eller programmerer deres egne simuleringer. Mette er desuden en ægte rollemodel for alle skolens naturfagselever. Hun har igennem en længere årrække inspireret en stor del af pigerne til at vælge naturfaglige ungdomsuddannelser. En af Mettes elever sagde således: ”Når jeg bliver stor, vil jeg være ligesom dig, Mette. Gå i kjole, have langt hår og være mega god til naturfag”

Med prisen hædres Mette Mellerup for sit bidrag til at udvikle didaktikken i naturfagsundervisningen igennem sine undersøgelser og formidling omkring sprogets betydning i undervisningen samt sin evne til at brænde igennem i den danske naturfagsdebat.