Ansøg om midler

Michael Andersen

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2022 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris - 2022

Michael Andersen er natur/teknologilærer på Askov-Malt Skole. Her formår Michael at sætte natur/teknologi på dagsordenen – både på skolen men også i resten af kommunen.

Det er tydeligt, at Michael er en yderst initiativrig lærer. Dette kommer til udtryk gennem skolens deltagelse i naturfagskonkurrencer og ved, at han iværksætter strukturelle tiltag, der gør det muligt at fire klasser arbejder parallelt i natur/teknologi. Dette giver mulighed for synergi og vidensdeling mellem lærerne og eleverne.

Gennem sin nærværende og autentiske undervisning skaber Michael interesse for natur/teknologi.
Michael har bl.a. taget initiativ til at bygge en rugekasse til et projekt med udrugning af kyllinger. Projektet gennemførte Michael sammen med parallelklassen og i samarbejdede med deres venskabsklasser fra børnehaveklasserne. På den måde skabte initiativet læring og samarbejde for omkring 100 elever på skolen.

Michael bidrager i en særlig positiv grad til at andre natur/teknologilærere i kommunen kommer i gang
med forskellige naturfagsaktiviteter. Michael arbejder vedholdende for, at alle elever i Vejen Kommune modtager naturfagsundervisning, der er rettet mod den naturfaglige kompetencetænkning og samtidig inddrager både teknologi og engineering.

Michael er en person som giver meget af sig selv og det er tydeligt at mærke respekten for Michael som menneske og lærer, både når børnene interagerer med Michael i sjov og ballade men også i seriøse faglige dialoger. Alt dette virker inspirerende, også for kollegerne, der finder motivation i samarbejdet med Michael.

Med prisen hædres Michael Andersen for, på forbilledlig vis, at udvikle ny og inspirerende undervisning i natur/teknologi og derigennem styrke interessen for naturfag i grundskolens indskoling og mellemtrin.