Ansøg om midler

Niels Staun

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2021 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris - 2021

Niels Staun underviser naturfagligt på Løkken Skole.

Niels Staun er biologilærer på Løkken Skole. Her går han forrest og afprøver nye undervisningsmetoder og didaktiske koncepter.

Med sin tydelighed og didaktiske præcision har Niels fokus på, at eleverne selv formidler fagligt arbejde i timerne ved hjælp af peer to peer arbejde, hvilket bidrager til at gøre naturfagene populære på skolen.

Niels arbejder også systematisk med at give feedback og feedforward på en måde, som skaber motivation og læring blandt hans elever.

Niels arbejder ofte sammen med de øvrige STEM lærere på skolen – og igennem dette samarbejde har han blandt andet evnet at løfte undervisningen betragteligt ved at have fokus på modellering som metode til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. I den forbindelse har Niels desuden udviklet en særlig skabelon, som eleverne fra både mellemtrinet og udskolingen bruger med stor begejstring til at skabe overblik over arbejdet med et emne.

Med prisen hædres Niels Staun for at være en engageret naturfaglig inspirator samt en helt central og bærende kraft for STEM fagene på Løkken Skole.