Ansøg om midler

Pernille Sveistrup Olsen

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2023 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris - 2023

Pernille Sveistrup Olsen er Natur/teknologilærer på Grydemoseskolen, hvor hun i høj grad bidrager til at udvikle den naturfaglige kultur på alle skolens klassetrin.

For eksempel har hun i de sidste par år arrangeret og koordineret Naturfagsmaraton for at udvikle elevernes engagement og interesse for naturfag på hele skolen. Ydermere er hun en del af et  forsknings- og udviklingsprojekt, der omhandler at udvikle elevernes fagsproglige kompetencer i Natur/teknologiundervisningen på mellemtrinnet – og med inspiration fra projektet bidrog hun med et oplæg på Big Bang konferencen 2022.

Det er tydeligt, at Pernille er en bærende kraft for den naturvidenskabelige kultur på Grydemoseskolen. Som naturfagsansvarlig på skolen videndeler hun og sørger for, at nye undervisningsmetoder diskuteres og bringes i spil i forhold til den konkrete undervisning.

Med prisen hædres Pernille Sveistrup Olsen for sit ekstraordinære bidrag i udviklingen af den naturfaglige kultur på Grydemoseskolen, herunder sin eminente evne til at skabe engagement og interesse for naturfag blandt skolens elever.