Ansøg om midler

Peter Blirup

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2018 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris - 2018

Peter Blirup er natur- og teknologilærer på Eltang Skole, hvor han er tovholder og inspirator på skolens projekt om bæredygtighed, innovation og design. I projektet er undervisningen af 4.-6. klasse ikke klasseopdelt og foregår på hele blokdage.

Peter Blirup er en meget alsidig natur- og teknologilærer, der arbejder eksemplarisk med innovative processer og engineering i grundskolen. Gennem hans formidling involverer eleverne sig i undervisningen og udvikler selv løsningsforslag til bæredygtige løsninger.

I Peter Blirups undervisningsforløb er resultatet ikke altid kendt. Eleverne problemløser og udvikler konkrete produkter eller modeller, fx et færdigt halmhus, som stadig står på skolens grund. Peter Blirup anvender en didaktisk model, hvor eleverne lærer, at det kan være nyttigt at lave fejl – og ikke at være bange for det.

Peter Blirups undervisning er præget af mange udadrettede aktiviteter og en lang række eksterne samarbejdsprojekter. Det kan fx være projekter om byggeaffald i samarbejde med de lokale genbrugsvirksomheder eller om energi i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen.

Med prisen hædres Peter Blirup for sin entusiastiske og motiverende undervisningsindsats, der har bidraget til at udvikle natur- og teknologifaget på Eltang Skole og Børnehave.

Se de øvrige modtagere af Natur- og Teknologilærerprisen her.