Ansøg om midler

Philip Kruse Jakobsen

Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2022 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris - 2022

Philip Kruse Jakobsen underviser i fysik, geovidenskab og naturgeografi på Silkeborg Gymnasium, hvor han går forrest i forhold til at udvikle undervisningsmetoder og materialer til undervisningen og vidensdele med kolleger både lokalt og nationalt.

Philip er stærkt engageret i sine fag, og det smitter i høj grad af på eleverne. Han har i sit arbejde med det nye fag Geovidenskab A fået rekrutteret så mange elever, at der nu er oprettet Geovidenskab A-klasser på samtlige årgange på Silkeborg Gymnasium – hvilket er ganske imponerende. Som underviser formår Philip at engagere og motivere: En elev siger om Philips undervisning: ”Jeg synes 100 %, at det mest positive ved undervisningen er din måde at undervise på. Det giver helt vildt meget til os, at vi kan mærke, hvor meget du selv holder af faget.”

Gennem en årrække har Philip været faggruppeleder i naturgeografi, og de seneste år har han desuden været leder af fysikfaggruppen, hvor han på bedste vis samarbejder mellem kollegerne om udvikling af inspirerende og lærerige undervisning. Philip bidrager med nye undervisningsmaterialer og er medforfatter til bogen Aktiv Fysik C, der er kendetegnet ved, at fysikken i høj grad sættes i spil i forhold til elevernes hverdag og i forhold til store og meningsfulde spørgsmål såsom klima og bæredygtighed.

Philip deltager i høj grad også i aktiviteter, der rækker ud over Silkeborg Gymnasium. Han har holdt flere offentlige foredrag, der har vakt stor begejstring. I januar 2019 afholdt han et særdeles tankevækkende foredrag om klimaforandringer med titlen Jorden – vores rumskib.

Derudover bliver Philip flittigt brugt som ressourceperson af Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) og af de faglige foreninger. Han har holdt en lang række foredrag om brugen af eksperimenter i naturgeografi og geovidenskab, om digital dannelse, om problembaseret scienceundervisning og meget andet.

Med prisen hædres Philip Kruse Jakobsen for at være en fremragende underviser der går forrest med at udvikle inspirerende naturfagsundervisning både lokalt, kommunalt og nationalt samt for at vidensdele igennem sit store engagement i den naturvidenskabelig debat.