Ansøg om midler

Rikke Markussen Jensen, Jenny Sørensen og Krista Markussen

Novo Nordisk Fondens Naturtematisk Pædagogpris 2020 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris - 2020

Rikke Markussen Jensen, Jenny Sørensen og Krista Markussen er pædagoger i daginstitutionen Lærkereden i Skive og en del af Lærkeredens naturgruppen, som har eksisteret i næsten 30 år.

Teamet arbejder praktisk og eksperimenterende sammen med børnene. De kværner smør, laver sirup, slagter lam og de bygger vindmøller og redekasser – alt dette samtidig med at de har øje for bæredygtighed i processen.

Teamet har fokus på at give børnene i Lærkereden naturoplevelser. Eksempelvis stimuleres børnenes natursyn, når de går på jagt med en jæger og skyder råger, eller når de fanger og spiser rejer, edderkopper og myrer.

Teamet har opfundet figurerne ”Energi-Jytte” og ”Genbrugs-Bent” med det formål, at Jytte og Bent kommer hjem til forældrene. Dette giver anledning til samtaler om, hvordan man anvender energi og genbrugsmaterialer. Som et resultat heraf vil ingen af børnene fra Lærkereden længere med deres forældre på skovtur, uden de har noget med til at samle affald.

Rikke Markussen Jensens, Jenny Sørensens og Krista Markussens arbejde i naturgruppen har medført, at Lærkereden har modtaget friluftrådets grønne flag de seneste to år. Desuden er gruppens virke nået ud over Danmarks grænser og har medført international interesse. Således har der været besøgende fra England, Australien og Spanien for at høre om gruppens naturarbejde.

Med prisen hædres Rikke Markussen Jensen, Jenny Sørensen og Krista Markussen for det fantastiske og vedholdende arbejde i naturgruppen gennem næsten 30 år, hvor hundredevis af børn igennem årene er blevet naturinspireret.