Ansøg om midler

Sara Petrat-Melin

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2021 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris - 2021

Sara Petrat-Melin er natur- og teknologilærer på Mårslet Skole. Her går hun forrest som naturfaglig kulturbærer og er helt central i forhold til at udvikle skolens Natur- og Teknologi undervisning i indskolingen.

I samarbejde med Aarhus Universitet udvikler Sara storyline forløb, som tager udgangspunkt i robotteknologi og anvendes i undervisningen. I et af disse forløb modtager eleverne f.eks. en mail fra ”Professor Frost” med en udfordring til eleverne. Han fortæller, om dyr fanget i liner og fiskenet på Skraldeøen, og eleverne må derfor lave robotkøretøjer, som kan bevæge sig på havbunden og finde vej ud til øen for at komme dyrene til undsætning. Konceptet gennemføres i samarbejde med flere af skolens øvrige fag og fremstår veldefineret og motiverende for eleverne.

Sara underviser også sine kolleger i robotteknologier og kommer med forslag til undervisningsforløb. Hun  medvirker aktivt i skolens arbejde med at skabe en rød tråd i undervisningen inden for teknologiforståelse i hele skoleforløbet således, at der hele tiden er progression i teknologidelen i natur og teknologi.

Sara har desuden planlagt en ”Tech-dag”, hvor børn fra 3. årgang laver en eksperimenterende dag for indskolingens yngste elever samt for forældre og kolleger.

Med prisen hædres Sara Petrat-Melin for sin evne til at skabe en særdeles solid og engagerende undervisning på Mårslet Skole, som rækker ud og inddrager skolens øvrige fag på forbilledlig vis.