Ansøg om midler

Thomas Dyreborg Andersen

Novo Nordisk Fondens pris til Naturfagsunderviser på læreruddannelsen 2018

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsunderviser på Læreruddannelsen - 2018

Thomas Dyreborg Andersen er underviser i natur/teknologi og fysik/kemi på Københavns Professionshøjskole, hvor han skaber dygtige, nysgerrige og begejstrede lærere.

Thomas er sådan en underviser, der kan få tid og sted til at forsvinde. Hans undervisning er bygget op om solide og fængende faglige fortællinger, der vækker ægte nysgerrighed og begejstring hos de studerende. Svært stof forklares med gode eksempler, og de studerende inddrages konstant og reelt i undervisningen.

Thomas metakommunikerer om undervisningen. Hans undervisning er eksemplarisk, idet de faglige og didaktiske pointer formidles, gennem det han siger, og gennem det han gør. Thomas tænker på tværs af fagskel – ikke kun internt mellem naturfagene, men også på tværs af naturvidenskabelige og humanistiske fagligheder og med koblinger mellem almen- og fagdidaktikken.

Thomas er central inspirator og projektleder for udviklingen af den naturfagsdidaktiske metode Flipped Learning (FL). Metoden implementeres og evalueres aktuelt i et projekt med deltagelse af 76 lærere og mere end 3000 børn. FL inddrages også i et samarbejde med Experimentarium og ZOO.

Thomas tænker kreativt, stort og inkluderende og engagerer som projektleder deltagere og samarbejdspartnere. Eksempelvis spillede han en afgørende rolle i at udvide antallet af deltagere til Science på Frederiksberg fra 1000 til 4000, og i at begivenheden blev kåret til årets Science-event i 2014.

Med prisen hædres Thomas for hans utrættelige indsats med at skabe motivation og læring i naturfagene blandt de studerende på Københavns Professionshøjskole og blandt grundskolens elever.