Ansøg om midler

Tine Tipsmark

Novo Nordisk Fondens Naturtematisk Pædagogpris 2023 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris - 2023

Tine Tipsmark er pædagog i vuggestuen Børn og Miljø, Skovvej, hvor hun arbejder undersøgende med natur, science og skovmatematik.

Tine tager børnene med på eventyr nærmest hver eneste dag, året rundt i alle årstider. Sammen med børnene opstiller Tine teser omkring naturen, og har fokus på at lade børn undersøge og erfare selv og sammen. Der bliver talt om og eksperimenteret med farver, former, størrelser, mønstre og mængder, for at udvikle vuggestuebørns før-matematiske begrebsforståelse.

Arbejdet med andre læreplanstemaer sker i og med naturen som ramme. Børnene klatrer på væltede træer; mærker forskel på vådt og tørt; taler om og kategoriserer de insekter de finder; synger sange og laver skovmatematik. Tine arbejder med den sociale og alsidige personlige udvikling, når gruppen er fælles om at bygge former, og samtidig støtter hun den enkelte i, at ville mestre at sortere biller efter farver.

I dagligdagen og på pædagogiske temaaftener fortæller Tine om arbejdet med vuggestuebørn i naturen, og bidrager til at kvalificere kollegaer i pædagogiske refleksioner. Tine prioriterer også videndeling med forældrene, og formidler hvordan arbejdet med naturen faciliteres som ét stort eksperimentarium og hvordan skovmatematikken kan bruges derhjemme.

Med prisen hædres Tine Tipsmark for sin undersøgende tilgang til natur og naturvidenskab for vuggestuebørn, samt sin eminente evne til at formidle og videndele sine metoder med andre pædagoger.