Ansøg om midler

Tommy Rasmussen

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2015 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris - 2015

Tommy Rasmussen er naturfagslærer på Trekronerskolen i Roskilde, hvor han har gjort en ekstraordinær undervisningsindsats med fokus på elevernes formidling af naturfaglig viden med udgangspunkt i anvendelsesorienterede problemstillinger.

Tommy Rasmussen har et imponerende aktivitetsniveau, som skaber gejst og engagement hos eleverne, og han forstår at skabe en bred og synlig naturfaglig kultur på skolen.

Naturfagene bruges som middel til, at eleverne får kontakt til deres omverden, og Tommy Rasmussen inddrager et bredt spektrum af samarbejdspartnere i undervisningen.

Tommy Rasmusen skaber kontakter til andre skoler og gymnasier, hvor der er fokus på erfaringsudveksling, og han er samtidig tovholder for en lang række naturfaglige aktiviteter.

Se øvrige modtagere af Naturfagslærerprisen her.