Ansøg om midler

Tove Christensen

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2020 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris - 2020

Tove Christensen er lærer på Rådmandsgades Skole på Nørrebro i København, hvor hun underviser i biologi, fysik/kemi og matematik.

Tove Christensens undervisning er motiverende og interesseskabende, og eleverne oplever succes, som de efterstræber at opretholde. Ledelsen på Rådmandsgades Skole møder elever, der klager over, at alle stole på 1. række er taget, hvis de ikke står klar længe inden, timen begynder!

Tove Christensen har indgående forståelse for samspillet mellem den særlige måde at organisere viden på i naturfagene, og sprogets fundamentale betydning for tilegnelse af viden og formidling af denne. Gennem sit samarbejde med Nationalt Videnscenter for Læsning holder Tove Christensen foredrag om den særlige tilgang til faglig læsning i naturfagene, som hun selv har været med til at udvikle i samarbejde med centerets læseforskere. Desuden afholder hun kurser og udvikler undervisningsforløb for lærere, som underviser i Natur/teknologi.

Tove Christensen har været primus motor for skole-virksomheds samarbejdet med Novozymes i Hillerødgade, tæt på skolen. Her har alle udskolingens elever været på virksomhedsbesøg for at få et indblik i, hvilke jobmuligheder der findes i en sådan virksomhed – alt fra kantinemedarbejdere og teknikere til ingeniører. Arbejdet omkring enzymudvikling til vaskemidler blev taget med hjem på skolen, hvor elever forskede videre i, hvilke enzymer der kunne fjerne hvilke pletter. Eleverne fremlagde efterfølgende deres resultater for ansatte i Novozymes Bagsværd.

Med prisen hædres Tove Christensen for sit ekstraordinært motiverende, solide og interesseskabende arbejde med undervisning og skole-virksomhedssamarbejde målrettet alle årgange i grundskolens naturfag.