Ansøg om midler

Alliance skal arbejde for børnevægt i balance

En lang række private og offentlige organisationer har stiftet alliancen Børnevægt i Balance, der skal bidrage til at fremme sund vægt blandt børn i Danmark i fremtiden.

Projekt data

Projekt website

 

Hvordan sikrer vi de bedst mulige rammer for at skabe trivsel for børn, så de får mulighed for at vokse op med en sund krop?

Det spørgsmål er en række organisationer gået sammen i alliancen Børnevægt i Balance for at finde svar på. Alliancepartnerne kommer fra både private og offentlige organisationer samt civilsamfundet, blandt andre Børns Vilkår, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Industri og Fødevarestyrelsen.

Alliancepartnerne i Børnevægt i Balance vil arbejde for, at flere børn i Danmark har det godt med sig selv og deres krop, at fremme lighed i sundhed for børn i Danmark uanset social baggrund og livssituation og mindske og modvirke stigma omkring overvægt.

Børn og unges sundhed og trivsel afhænger blandt andet af de rammer, vilkår og sociale normer, som de og deres familier lever under. Derfor er sund vægt hos børn og unge i høj grad et samfundsansvar.

Novo Nordisk Fonden bistår med sekretariatsbetjening for Børnevægt i Balance, der er etableret som en selvstændig og uafhængig enhed. Fonden deltager på lige fod med andre medlemmer i alliancens øvrige arbejde.

Læs mere på www.boernevaegtibalance.dk.