Ansøg om midler

AMR Action Fund – globalt initiativ mod antibiotikaresistens

En række af verdens førende medicinalselskaber og fonde har tilsammen rejst godt 6 mia. kr. til etableringen af AMR Action Fund. Ambitionen er at sikre, at der udvikles 2-4 nye antibiotika til patienter inden 2030.

Mens verden har akut behov for ny antibiotika, er der paradoksalt nok kun et sparsomt og helt utilstrækkeligt antal nye præparater under udvikling hos medicinalselskaberne. Årsagen er, at der ikke findes et økonomisk bæredygtigt marked. Nye antibiotika bruges kun sparsomt for at bevare deres virkning.

AMR Action Fund vil investere i mindre og mellemstore biotekselskaber, som udvikler nye innovative former for antibiotika, der modsvarer de højest prioriterede folkesundhedsbehov, dvs. de farligste og mest resistente bakterier. Dermed vil fonden støtte innovative antibiotikakandidater gennem de sene udviklingsstadier, inden medicinen kan godkendes til patienter, hvor manglende finansiering pt. er en bremse for fremdrift.

AMR Action Fund vil ud over sin investeringsaktivitet også søge at samle en bred alliance af interessenter inden for industrien samt filantropiske organisationer, udviklingsbanker og sundhedsorganisationer for at hjælpe regeringerne med at skabe markedsvilkår, der muliggør bæredygtige investeringer i antibiotika.

Sammen med Novo Nordisk A/S, LEO Pharma og Lundbeck har Novo Nordisk Fonden fra dansk side bidraget med godt 500 mio. kr. til initiativet.