Ansøg om midler

Copenhagen Plant Science Center

Novo Nordisk Fondens bevilling går til projektet ”Harnessing the oxidative power of enzymes” ved Copenhagen Plant Science Center ved Københavns Universitet

Projekt data

Bevillingsbeløb
DKK 35 mio.

Kontakt

Maria Kraft
Senior Scientific Lead, Medical Science, Novo Nordisk Fonden

Nyt laboratorium skal undersøge nyopdagede enzymer

Novo Nordisk Fondens bevilling går til projektet ”Harnessing the oxidative power of enzymes” ved Copenhagen Plant Science Center ved Københavns Universitet. I projektet skal forskes i en nyopdaget klasse af enzymer, der kaldes Lytic Polysaccharide monoxygenases eller LPMO. Enzymerne er afgørende for omsætningen af svært nedbrydelige materialer som f.eks. cellulose. Ved hjælp af kobber er LPMO i stand til at ”skære” et hul i cellulosen, så andre enzymer kan trænge ind og frigøre sukkerarterne i biomassen. LPMO-enzymerne benyttes allerede i dag kommercielt til at omdanne planterester til bioethanol.

LPMO har dog efter alt at dømme også uønskede effekter, f.eks. i forbindelse med udbredelse af plantesygdomme. I naturen bliver disse enzymer produceret af mange forskellige mikroorganismer, og data tyder på, at mikroorganismer, som forårsager en række plantesygdomme, benytter et helt arsenal af LPMO’er.

En dybere forståelse af LPMO’ernes virkemåde kan få stor betydning inden for så forskellige felter som agronomi, farmakologi og bioteknologi.

Et centralt element i projektet bliver etablering af ”Laboratory of oxidative enzymology” på Copenhagen Plant Science Center. Her bliver der opbygget et kompetence center med tilhørende faciliteter inklusiv udstyr til at arbejde under ilt-fri betingelser og et særligt indrettet områder til arbejde med potentielt sygdomsfremkaldende organismer.

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Copenhagen Plant Science Center, Kemisk Institut, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research ved Københavns Universitet og Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability ved DTU. Katja S. Johansen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet er bevillingshaver.