Ansøg om midler

Danish Centre for AI Innovation

Det nationale center skal huse en af verdens kraftigste AI-supercomputere.

Projekt data

År
2024
Bevillingsbeløb
600 mio. kr.

Kontakt

Mette Modvig Nielsen
Director, Digital & Project Excellence

Sammen med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) og NVIDIA, der er førende i verden inden for AI-computing, etablerer Novo Nordisk Fonden Danish Centre for AI Innovation. 

Når centret er i drift, vil forskere fra den offentlige og private sektor i Danmark kunne få adgang til en avanceret NVIDIA AI-supercomputer, der er optimeret til store projekter ved hjælp af AI, samt NVIDIAs verdensførende softwareplatforme, træning og ekspertise. Målet er at sætte skub i forskning og innovation inden for områder, som spænder fra sundhed og life science til grøn omstilling, og derigennem understøtte udviklingen af innovative løsninger på nogle af de største problemer, verden står overfor. 

Danmarks nye supercomputer – en stor NVIDIA DGX SuperPOD – drives af NVIDIA H100 Tensor Core GPU’ere og er forbundet via NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-netværk. 

Supercomputeren og samarbejdet med NVIDIA skal være med til at gøre Danmark i stand til at gennemføre projekter i stor skala inden for en lang række områder, hvor AI er et værdifuldt værktøj, samt inden for selve forskningen i AI. Inden for udvalgte flagskibsprojektområder vil forskere kunne samarbejde med ekspertteams hos NVIDIA om at udvikle løsninger på komplekse problemer. 

Disse omfatter forskning i lægemidler og bioteknologi, herunder proteindesign, fremskyndelse af den grønne omstilling og udvikling af fejltolerante (dvs. fejlfri) kvantecomputere. 

Eviden, et selskab i Atos Group og førende i Europa inden for avanceret computing, vil levere, installere og konfigurere supercomputeren, der har fået navnet Gefion, senere i 2024 og yde support i opstartsfasen. Centeret forventes at være klar til pilotprojekter inden årets udgang.  

Novo Nordisk Fonden har etableret et aktieselskab – Danish Centre for AI Innovation A/S – der vil eje og drive supercomputeren, og alle indtægter vil blive geninvesteret i initiativet. EIFO er minoritetsejer og ejer 15 % af aktierne. 

Den globale datacenterudbyder Digital Realty vil huse supercomputeren i et af sine AI-klare faciliteter i Danmark. Datacentret er designet og bygget til at være bæredygtigt og kører på 100 % vedvarende energi.  

Supercomputeren vil have det højeste sikkerhedsniveau og understøtte dansk datasuverænitet. Når den er fuldt operationel, vil den derfor kunne bruges i projekter, der involverer følsomme data. Ingen data vil blive gemt permanent i centret, og centrets brugere vil til enhver tid have fuld kontrol over deres data. 

Der vil blive udviklet differentierede betalingsmodeller, som vil balancere kommerciel og akademisk brug med henblik på at få dækket centrets nuværende og fremtidige omkostninger.