Ansøg om midler

Fremtidens grønne arbejdsmarked

Novo Nordisk Fonden har sammen med Industriens Fond og PensionDanmark finansieret et toårigt projekt, der skal afdække centrale udfordringer ved den grønne omstilling, herunder især spørgsmålet om, hvordan man sikrer en kvalificeret arbejdskraft.

Projektet er gennemført i et projektsamarbejde med Tænketanken Concito og Tænketanken Mandag Morgen, der i tæt dialog med en lang række centrale aktører inden for arbejdsmarkedet og på uddannelsesområdet har kortlagt fremtidens arbejdskraft- og kompetencebehov. I den forbindelse har man set på de forskydninger i beskæftigelsen og de opkvalificeringsmuligheder, den grønne omstilling forventes at medføre.

Formålet med projektet har været at danne et vidensgrundlag for arbejdsmarkedets parter i forhold til kommende drøftelser, reformer og politiske beslutninger, der skal være med til at accelerere den grønne omstilling i Danmark. Konkret har Concito og Mandag Morgen udarbejdet otte centrale anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked. Kataloget med anbefalinger kan ses her.

Håbet er, at projektet kan bidrage til at vise både danske beslutningstagere og udlandet, hvordan den grønne omstilling og tilvejebringelsen af den nødvendige arbejdskraft kan gå hånd i hånd.