Ansøg om midler

Lighthouse Consortium on Obesity Management (LightCOM)

Topforskere fra Danmark og Storbritannien skal udvikle og afprøve nye behandlingsprogrammer, der er målrettet personer med svær overvægt. Målet er forbedret helbred og livskvalitet gennem løsninger, der kan medvirke til varige forandringer. Novo Nordisk Fonden støtter projektet med 180 mio. kr.

Med fokus på at imødekomme de globale udfordringer relateret til overvægt vil LightCOM udvikle, implementere og evaluere nye behandlingsprogrammer målrettet personer med svær overvægt. I LightCOM-projektet skal to selvstændige programmer udvikles og afprøves. Først og fremmest vil et intensivt vægttabsprogram fokusere på et stort og vedvarende vægttab og en forbedring af den fysiske og mentale sundhed. Derudover vil et vægtneutralt program fokusere på at forbedre livskvaliteten ved blandt andet at arbejde med kropsaccept, spisemønstre og fysisk aktivitet.

Begge programmer, som skal afprøves i både Danmark og Storbritannien, vil gøre brug af digitale løsninger og innovativ sundhedsteknologi, og sideløbende med forskningen bliver der i projektet foretaget sundhedsøkonomiske analyser, der undersøger omkostningseffektiviteten. Derudover undersøger projektet, hvordan en eventuel implementering af programmerne i såvel det danske som det britiske sundhedsvæsen kan foregå bedst muligt.

LightCOM vil blive ledet af en række topforskere fra Danmark og Storbritannien, med inddragelse af både kommuner, praktiserende læger og hospitaler. Blandt de danske partnere i projektet er Københavns Universitet, Syddansk Universitet og udvalgte kommuner i Region Hovedstaden. I Storbritannien står Oxford University i spidsen for forskningsindsatsen.